Zaměstnání s podporou

Podpora v oblasti zaměstání je jedním z pilířů našeho uceleného modelu péče, pomáháme našim uživatelům získat nebo si udržet  odpovídající zaměstnání. Následky duševní nemoci  často vedou ke ztrátě zaměstnání a výrazně ztěžují možnost zaměstnání získat.  Příjem ze zaměstnání je často nezbytný pro udržení nebo získání bydlení...

Podporu poskytují zejména sociální pracovníci, pracovní asistenti (s absolvovaným kurzem České unie pro podporované zaměstnávání), pracovní poradci v jednotlivých ESF projektech...

Podpora zahrnuje podle individuální situace a potřeby uživatele:

- mapování potřeb a zkušeností spojených se zaměstnáním při vstupu i v průběhu sociálních služeb,

- nácviky pracovních dovedností v rámci služby sociálně terapeutické dílny,

- individuální kurzy a vzdělávání (jsme akreditovaná vzdělávací instituce MPSV i MŠMT, máme akreditovaný vlastní rekvalifikační kurz, v rámci ESF projektů nakupujeme vzdělávání podle potřeb uživatelů,...),

- možnost vyzkoušet si krátkodobě zaměstnání v rámci CVIČNÝCH MÍST na vymezených chráněných místech v jednotlivých provozech našeho sociálního podniku,

- možnost získat zaměstnání na našich vymezených chráněných místech,

- zprostředkování nabídek jednotlivých zaměstnavatelů, podpora při jednání s nimi (příprava na vstupní pohovor, příprava podkladů,...),

- podporu na pracovišti nejen při zapracování ale i v průběhu zaměstnání,

-možnost zapojit se do podpůrných skupin pod vedením terapeuta (psychologa).