Pracovní a dluhové poradenství

V rámci našich registrovaných sociálních služeb nabízíme uživatelům základní pracovní a dluhové poradenství, poskytované dobře proškoleným týmem. Součástí týmu jsou odborní pracovníci s kvalifikací sociální pracovník nebo psycholog.

Pokud jste se ocitli ve finančních těžkostech nebo potřebujete-li poradit s hledáním pracovního uplatnění, neváhejte se na nás obrátit (naši poradci sídlí ve Schrothově domě, na ulici Gogolova v Jeseníku).

Díky podpoře ESF, grantů a nadací můžeme nabízet i širší pomoc nad rámec sociálních služeb.

15.3.2017 jsme zahájili projekt  “Komplexní podpora”, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006134,  podpořený ESF. Projekt v délce 34 měsíců  je zaměřen na pomoc se vstupem a udržením se na trhu práce a finanční stabilizaci účastníků nad rámec sociálních služeb, bude probíhat formou skupinové i individuální práce.

Tisková zpráva projektu je k dispozici zde.

1.12.2017 jsme zahájili projekt pracovního a finančního poradenství " NÁVRAT NA TRH PRÁCE – JESENICKO ", reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006297 s délkou 36 měsíců. Umožní mmj. zřídit tréninková pracovní místa, zaměřená na jednoduchou práci s textilem a základní obsluhu zařízení ke zpracování textilu. Projekt je cílen na věkovou kategorii 55-65 let.

Přihlásit se