Sociálně terapeutické dílny

Registrovaná sociální služba - slouží klientům, kteří chtějí pracovat cíleně v některé z dílen a úspěšně prošli předchozím stupněm sociální rehabilitace, neuspěli však dosud na běžném trhu práce a potřebují určitý stupeň podpory chráněného prostředí.

Cílem je obnovení a prohloubení pracovních dovedností a návyků, výroba konkrétních produktů v jednotlivých dílnách podle zájmu jednotlivých klientů.

K dispozici je dílna keramická, košíkářská (výrobky z pedigu), šicí a tkalcovká (ručně šité hračky, tkané koberce,...) a a jako tréninkové pracoviště prádelna s mandlem a zahradní provoz.

Součástí služby je tréninková prodejna na ulici 28.října  v Jeseníku, zde naši uživatelé v režimu přípravy na práci prodavače představují výrobky našich dílen veřejnosti.

Identifikátor služby: 6382746

Místo poskytování služby:

Služba je poskytována v prostorách  :

1.Sociálně terapeutického centra ZAHRADA2000, Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník

 • Keramická dílna
 • Košíkařská dílna
 • Tkalcovská a šicí dílna
 • Tréninková prádelna s mandlem
 • Zahradní provoz

2. Tréninkové prodejny, ul. 28.října, 790 01 Jeseník

Poslání služby:

zdokonalení v pracovních,sociálních, psychických a motorických dovednostech  které pomáhají uživatelům služby zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce nebo  nalézt jinou smysluplnou, pravidelnou činnost.

Cíl služby:

uživatele schopný nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu pocit  naplnění, sebevědomí a pomůže zmírnit negativní dopad nemoci, nebo nalézt a udržet vhodné zaměstnání .

 Obecné principy a východiska poskytování služby:

 • Individuální přístup k uživateli. Pomoc při naplnění jeho reálného osobního cíle, respekt k jeho schopnostem, znalostem a možnostem
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele a jeho schopností převzít odpovědnost
 • Jednání s uživatelem jako s partnerem
 • Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy,  institucemi apod…)
 • Respektování  práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
 • Zapojení uživatele do rozhodování o způsobu poskytování služby
 • Návaznost poskytované služby na zaměstnavatele, na chráněné dílny na jiné poskytovatele služeb
 • Komunitní přístup při poskytování služby, spolupráce s ostatními službami, jinými poskytovateli, s úřady a zaměstnavateli, s rodinou a lékaři.

Popis služby:

Služba Sociálně terapeutické dílnyje poskytována v pracovní dny pondělí – pátek podle ustáleného týdenního rozpisu aktivit  doplněných o individuální práci s uživateli podle jejich potřeb a momentálního stavu.

Uživatelům jsou k dispozici jednotlivé dílny (Košíkářská dílna, Tkalcovská a šicí dílna, Keramická dílna, Tréninková prádelna s mandlem případně Zahradní provoz).

Pro každý den je určená nosná aktivita dle aktuálního týdenního rozpisu aktivit  – tj. společná práce s podporou určeného pracovníka doplněná o individuální práci s každým klientem. Mimo nosnou denní aktivitu jsou uživatelům k dispozici i ostatní dílny. Každá dílna má vymezený okruh prací které mohou uživatelé vykonávat samostatně.

V každém dni je uživatelům podle jejich individuálních potřeb k dispozici časový prostor pro odpočinek,výměnu zkušeností, uživatelům je k dispozici k samostatné prácis podporou PC pracoviště s internetem, čtenářský koutek (denní tisk,knihovna), koutek ručních prací, kuchyňka pro drobné vaření, cvičná prádelna s mandlem pro vlastní potřebu.

Nosná aktivita probíhá vždy ve stanovený čas s časovou dotací 90minut dělenou do dvou  45 minutových bloků s přestávkou, individuální aktivity jsou rozloženy do zbytku dne podle schopností a momentálního stavu uživatele.

Aktivity jsou doplňovány předváděním prací jednotlivých dílen a výrobů uživatelů na veřejných akcích typů jarmark, dny lidových řemesel atd.

Forma podpory záleží na individuálním plánu uživatele. Podporu získávají lidé v přípravě na práciv rehabilitační dílně nebo přímo na tréninkovém pracovišti (tréninkováprodejna, tréninková prádelna s mandlem). Smyslem podpory je pomoc směřující k získání a udržení si zaměstnání, podpora schopností podat  přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a pobyt v pracovním týmu.

Personální zajištění služby:

K dispozici je tým složený ze sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, psychologa a podle potřeby i odborných lektorů.

Zázemí: 

Uživatelé služby mají vytvořeno dobré zázemí pro odpočinek a stravování: kuchyňku s kuchyňskou linkou, el.sporákem, mikrovlnkou, rychlovarnou konvicí,lednicí a  společenskou místnost vybavenou  pro  konzumaci stravy (stoly, židle). Ve společenské místnosti je k dispozici odpočinkový kout s čítárnou (tisk, knihy) a pracovní stůl s PC s přístupem na internet.

Popis aktivit jednotlivých dílen:

Keramická dílna:

Vybavení: Hrnčířský kruh elektrický, keramická pec ROHDE kruhová, lis na hlínu, drobné odborné nářadí

2 velké pracovnístoly s kapacitou 8 osob, židle, skříně na uložení materiálu, police.

Možné aktivity pro klienty: příprava a recyklace hrnčířské hlíny, výrobky z tlačených forem, výrobky vykrajované, výrobky točené na kruhu, glazovánívýrobků, malování výrobků barvami na keramiku, finalizace výrobků (mašličky,cedulky…)

Pod přímým dohledem a za trvalé přítomnosti vedoucí příslušné dílny: výrobky točené na kruhu, glazování výrobků

Samostatná práce: příprava a recyklace hrnčířské hlíny, výrobky z tlačených forem, výrobky vykrajované, malování výrobků barvami na keramiku, finalizace výrobků (mašličky, cedulky…)

Práce které provádí výhradně vedoucí dílny: přípravana výpal (ukládání do keramické pece), výpal

Košíkářská dílna:

Vybavení:Pracovní stůl, drobné odborné nářadí, police na rozpracované výrobky

Možnéaktivity pro klienty: příprava materiálu (pedig), příprava polotovarův dřevodělně (překlížková dna – broušení, lakování,..), pletené výrobky

Pod přímým dohledem a za trvalé přítomnosti vedoucí příslušné dílny: práce začátečníků

Samostatná práce: příprava materiálu(pedig), příprava polotovarů v dřevodělně (překlížková dna – broušení,lakování,..), pletené výrobky - pokročilí

 Tkalcovská a šicí dílna:

Vybavení: Pracovní stůl s kapacitou 10 osob, 2 šicí stroje AEG, ručnítkalcovský stav malý, ruční tkalcovský stav velký, pletací rám 

Možné aktivity pro klienty: příprava materiálu pro tkaní na stavu (stříhání látek na proužky), tkaní na stavu, tkaní na rámu, šití ruční, vyšívání ruční,šití na šicím stroji, vycpávání, finalizace výrobků (mašličky, cedulky…) 

Pod přímým dohledem a za trvalé přítomnostivedoucí příslušné dílny: šití na šicím stroji

Samostatná práce: příprava materiálu protkaní na stavu (stříhání látek na proužky), tkaní na stavu, tkaní na rámu, šitíruční, vyšívání ruční, vycpávání, finalizace výrobků (mašličky, cedulky…)

Tréninková prádelna s mandlem:

Vybavení:pračka prádla, průmyslová pračka prádla, sušička prádla, mandlelektrický, žehlička, žehlící prkno

Možné aktivity pro klienty: manipulace s prádlem a příprava prádla  během praní, sušení a mandlování, praní prádla, sušení prádla, mandlování a žehlení prádla

Pod přímým dohledem a za trvalé přítomnostivedoucí příslušné dílny: manipulace s pračkou a mandlem

Samostatná práce: je možná při přípravěbprádla,  sušení a žehlení prádla

Tréninková prodejna a prezentace navýstavách a prodejních akcích:

Vybavení:Pracovní stůl pro 1 osobu, stojany na zboží, prodejní stánek, příruční pokladna

Možné aktivity pro klienty: aranžování a příprava zboží, příprava prodejny(úklid, umístění informační cedule před prodejnu nebo prodejního stánku),prodej zboží, evidence prodaného zboží, evidence tržby

Pod přímým dohledem a za trvalé přítomnostivedoucí příslušné dílny nebo terapeuta: příprava a trénink specifických dovedností, seznámění s pravidly prodeje

Samostatná práce: aranžování a příprava zboží, příprava prodejny (úklid, umístění informační cedule před prodejnu neboprodejního stánku), prodej zboží, evidence prodaného zboží, evidence tržby

Práce které provádí výhradně vedoucí dílny nebo jiný pověřený zaměstnanec SRC ZAHRADA: výběr produktů a zbožík prodeji, stanovení ceny zboží, kategorizace zboží

Hygienické vybavení pro uživatele služby: 

1x wc muži, 1x wc ženy, sprcha společná muži, ženy, šatna s přezouvárnou.

Přihlásit se