Podpora bydlení

Podpora bydlení je jedním z pilířů našeho uceleného modelu péče, pomáháme našim uživatelům získat nebo si udržet vlastní odpovídající byt, pronájem nebo podnájem v běžné zástavbě. Následky duševní nemoci v kombinaci se sociálně – ekonomickými problémy často vedou k hrozbě ztráty bydlení (nebo nemožnosti bydlení získat).

Jsme v aktivním kontaktu s majiteli bytového fondu v regionu. Uživatelé, kteří potřebují získat bydlení (např. po dlouhodobé hospitalizaci) zpravidla začínají jako podnájemníci v bytech, které má v užívání naše organizace a postupně přecházejí s naší individuální podporou do přímých smluvních (nájemních) vztahů s majiteli bytů.

Uživatele podporujeme formou nácviků, pomáháme jim v kontaktech s dodavateli energií, s majiteli bytů, pomáháme jim řešit úhrady nájmů, případné vyřízení dávek atd.

Tam kde je to účelné, využíváme k nácvikům tréninkové byty (pro krátkodobé nácvikové pobyty).

Těm uživatelům, kteří potřebují udržet stávající bydlení (při problémech provázejích zhoršení zdravotního stavu, při změně rodinné situace atd.) poskytujeme obdobnou podporu pro stabilizaci.

Podpora bydlení je standartní součástí našich sociálních služeb (sociální rehabilitace), podílí se na ní i náš kontaktní multidisciplinární tým a některé inovativní postupy se nám daří zavádět díky ESF projektům (např. projekt "Dobří sousedé", podpořený z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu (registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D7.00017).