Financování a podpora

Jsme nestátní nezisková organizace. Snažíme se o finanční nezávislost, zejména sociální služby můžeme ale poskytovat hlavně díky dotaci ze státního rozpočtu na poskytování registrovaných sociálních služeb, příspěvku Olomouckého kraje a příspěvku nadací, měst a obcí, podpory ESF i soukromých dárců.

Každý dar a příspěvek je pro nás pomocí, významným dárcům jsme připraveni nabídnout v případě zájmu mediální prezentaci naší spolupráce. Právnickým osobám a dalším daňovým subjektům přinese příspěvek na naše aktivity kromě dobrého pocitu a možnosti medializace i daňové výhody.

Případni dárci a sponzoři nás mohou potěšit na bankovním účtu 4318796369/0800 (Česká spořitelna a.s.), peněžité dary přijímáme výhradně bezhotovostně na základě darovací smlouvy nebo potvrzení o daru. 

Děkujeme za podporu všem našim partnerům a sponzorům, i těm budoucím :).

Info o ukončených projektech naleznete zde

Aktuálně běžící projekty:

1.12.2017 jsme zahájili projekt pracovního a finančního poradenství NÁVRAT NA TRH PRÁCE – JESENICKO, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006297 s délkou 36 měsíců. Umožní mmj. zřídit tréninková pracovní místa, zaměřená na jednoduchou práci s textilem a základní obsluhu zařízení ke zpracování textilu. Projekt je cílen na věkovou kategorii 55-65 let.

1.9.2019 jsme zahájili projekt “Prádelna – nový provoz v SP ZAHRADA 2000”, reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010413 s délkou 24 měsíců.

1.3.2020 jsme zahájili projekt “Dobří sousedé II”reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016013 s délkou 28 měsíců. Projekt řeší snížení rizika bezdomovectví u osob s duševním onemocněním na Jesenicku s využitím prvků Housing first a metody Otevřený dialog.

1.11.2020 jsme zahájili projekt "Na hranici krajů – Poradna Vrbensko"reg. č.: Z.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012474 s délkou 24 měsíců. Projekt pomáhá osobám se zdravotním znevýhodněním  z Vrbenska a Bruntálska najít vhodné pracovní uplatnění a zvýšit svoji šanci na trhu práce.