Komu jsou určeny sociální služby

Naše registrované sociální služby mohou využívat lidé 15+, kteří se z důvodu duševního onemocnění ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopni obstát v běžném životě či zaměstnání bez pomoci, tam kde je to účelné i jejich rodinní příslušníci a všichni jimž do života zasáhlo duševní onemocnění osoby blízké.

Průběžně k nám dochází více než 40 klientů (s individuální intenzitou a frekvencí - někdo každý den, někdo jen občas na vybranou aktivitu). Ve výběru nabízených aktivit mají svobodnou vůli, rozhodující je jejich vlastní motivace.

Služeb lze využívat i bez doporučení lékaře, podmínkou je pouze souhlas  s pravidly sociálně rehabilitačního centra - přesto však spolupráci s odborným lékařským pracovištěm doporučujeme a  našim klientům ji můžeme i zprostředkovat.

Specifikem cílové skupiny chronicky duševně nemocných je cyklický průběh jejich onemocnění s častými relapsy vč. hospitalizace a změna jejich aktuálního stavu v průběhu roku – tomu odpovídá i změna četnosti využívání naší služby i u dlouhodobých klientů (někteří docházejí 4xtýdně, někteří 1xtýdně,...) a je tomu přizpůsoben i program jednotlivých aktivit. Zapojení se do jednotlivých aktivit je zcela dobrovolné a je možné ho přizpůsobit momentálnímu zdravotnímu stavu.

Cílovou skupinu netvoří lidé, jejichž tělesné postižení, nebo onemocnění je tak vážné, že se neslučuje s tréninkem pracovních činností a sociálních dovedností v jednotlivých dílnách a provozech. U uživatelů, kteří potřebují vysokou míru podpory při zajištění základních činností je přesto možné jejich zapojení s pomocí osobního asistenta (je třeba individuálně dohodnout). 

Systém zaměstnávání s podporou a související aktivity jsou určeny i ostatním zdravotně postiženým osobám.

Naše registrované sociální služby jsou součástí krajské sítě služeb, financované MPSV prostřednictvím Olomouckého kraje, jsou tedy pro osoby z našeho regionu zdarma.

Fotografie
PICT1489.JPG
IMG_1011.JPG
PICT1488.JPG