Svépomocná klientská skupina

Náš systém podpory osob s duševním onemocněním je založen na aktivní účasti uživatelů, jeich rodin, přátel atd. (na aktivním zapojení komunity).

Jednou z forem je zapojení nejaktivněnjších členů komunity (někdy jim říkáme JÁDRO) - tato skupina se schází (osobně i virtuálně), diskutuje, připravuje své akce, vydává noviny, zapojuje se do akcí služeb pro veřejnost atd.

Někteří z členů svépomocné klientské skupiny jsou Peer pracovníky, někteří pracují v našem sociálním podniku (jako vedoucí provozů i jako řadoví zaměstnanci).

Od 1.3.2017 nám projekt “Komunitní sociální práce”, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006135, podpořený ESFv délce 36 měsíců pomáhá rozvinout a posunout naše pojetí komunitní péče.

Vzniká tak celá řada nových aktivit, od KOKINA (komunitní kino) po KNIHOVNU S PŘÍBĚHEM.

Kontakt: nadeje@zahrada2000.cz nebo komunita@zahrada2000.cz

PS: reakce nekdy mohou být delší, nejde o prefesionální kontaktní emaily