ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb

ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb

Nezisková organizace ZAHRADA 2000 se od roku 1998 věnuje duševnímu zdraví a poskytuje především v jesenickém regionu ucelený komplex služeb s cílem umožnit  "návrat zpět do života".

Kromě  registrovaných sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním nabízíme možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením v několika provozech našeho sociálního podnikuhlásíme se k principům sociálního podniká.

Naše uživatele a klienty podporujeme, učíme a pomáháme jim, neděláme věci za ně a místo nich. Naše práce je postavena na principech OTEVŘENÉHO DIALOGU, jsou nám blízké modely komunitní péče s využitím přístupu orientovaného na řešení a kolaborativní (spolupracující) způsoby práce.

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT, nabízíme vlastní vzdělávací a rekvalifikační kurzy.

Provozujeme malé nestátní zdravotnické zařízení,  naši zdravotnící jsou součástí multidisciplinárního terénního týmu.

Síťová setkání (OTEVŘENÝ DIALOG) nabízíme i zájemcům mimo nás region jako hrazenou službu.

        

Co nabízíme...

Registrované sociální služby sociální rehabiltace a sociálně terapeutické dílny zaměřené na udržení, obnovení a rozvoj sociálních dovedností a pracovní návyky, vedené zkušeným týmem profesionálů.

Náš sociálně zdravotní terénní tým působí v okrese Jeseník od prosince 2014, aktivně vyhledává a oslovuje osoby s duševním onemocněním, které potřebují podporu a pomoc při léčbě. 

Členové týmu: psychiatr, psycholog, sociální pracovník, peer konzultant.

Jsme vzdělávací instituce s akreditací MPSV a MŠMT, máme v nabídce kurzy pro pracovníky v přímé péči i pro klienty včetně rekvalifikačních kurzů.

Pro organizace i jednotlivce nabízíme kurzy již akreditované nebo přípravu vzdělávání "na klíč" včetně akreditace.

Jedním ze základních principů naší práce je vysoká míra zapojení uživatelů včetně podpory svépomocné skupiny.

Zapojení bývalých uživatelů služeb, tzv. peer pracovníků nejen do destigmatizačních programů je nedílnou součástí našich aktivit již řadu roků.

V jednotlivých provozech našich vymezených chráněných dílen nabízíme praní a mandlování prádla, údržbu zahrad a veřejných prostor (sečení trávy, nátěry plotů,...), zakázkovou výrobu šicí dílny (hračky, prostírání, kapsáře, pytlíky na bylinky,...) a mnoho dalšího. Jsme poskytovatelem "náhradního plnění".