Multidisciplinární terénní tým

Multidisciplinární terénní tým je sociálně - zdravotní služba, která podporuje osoby v psychické/duševní krizi a jejich blízké osoby v jejich přirozeném prostředí (tj. u nich doma, nebo na jiném dohodnutém místě - v kavárně, v našich prostorech, v parku,...). 

Tým někdy i sám oslovuje osoby s duševním onemocněním, které potřebují podporu a pomoc při léčbě (osoby propuštěné z hospitalizace, osoby v krizi) které se nás obrátí sami nebo prostřednictvím spolupracujících lékařů, osob blízkých (rodinní příslušníci, partneři) nebo úřadů, a nabízí jim podporu.

Tým tvoří zdravotní část (psychiatr, klinický psycholog, zdravotní sestra) a sociální část (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách). Zdravotní část týmu (psychiatr, klinický psycholog) je financována z veřejného zdravotného pojištění, sociální část je součástí registrované služby sociální rehabilitace.

Multidisciplinární tým pracuje na základě principů OTEVŘENÉHO DIALOGU, využívá při práci s klienty síťová setkání.

Služba je pro klienty z regionu bezplatná (resp. je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro klienty VZP a z dotace na sociální službu).

Členové týmu: psychiatr, psycholog, sociální pracovník, peer konzultant (tj. člověk s vlastní zkušeností s krizí), zdravotní sestra. Tým je pro každé setkání sestaven podle potřeby a našich aktuálních možností.

Koordinátor a kontaktní osoba pro náš multidisciplinární terénní tým (MTT) je Bc. Pavel Havelka, p.havelka@zahrada2000.cz, tel 775 148 189.

Aktuální info ve formátu *.pdf naleznete zde.

Multidisciplinární terénní tým (MTT) provozujeme od roku 2014, tým vznikl v rámci pilotního projektu „Model komunitní péče v regionu Jesenicka“, který byl financován z programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím MZ. Na projekt se podařilo navázat dalšími zdroji.

Fotografie
Obrázek bez názvu
Další informace