Otevřený dialog

Otevřený dialog

OTEVŘENÝ DIALOG je model práce práce s člověkem v krizi (s rodinou v krizi), založený na práci s celou sítí klienta a na včasnosti poskytnuté intervence. Otevřený dialog vznikl a rozvinul se v severských zemích, pracuje se s ním ale po celém světě.

"Otevřený dialog" je nám blízký, pracujeme proto metodou Otevřeného dialogu v práci s klienty i v praktickém chodu organizace. Otevřený dialog může být i životní filosofie, pro nás je zcela v souladu s modelem komunitní péče založené na otevřené spolupráci všech aktérů.

Náš multidisciplinární terénní tým využívá metodu Otevřeného dialogu při práci s klienty a rodinami, práce probíhá pod supervizí norských odborníků. 

Multidisciplinární tým je financován mezioborově, sociální část (facilitátoři - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, osoby s vlastní zkušeností) je součástí terénní formy sociální rehabilitace (registrovaná sociální služba, která je součástí sítě sociálních služeb Olomouckého kraje), zdravotní část (klinický psycholog, psychiatr, zdravotní sestra) jsou financování v rámci smluv se zdravotními pojišťovnami našim nestátním zdravotnickým zařízením.

Síťová setkání nabízíme po dohodě i mimo region jesenicka (za úhradu).

Začali jsme aktivně již v roce 2017: 

 Díky podpoře Norských fondů se nám podařilo v Jeseníku v termínu 5. - 9. 6. 2017 uspořádat  workshop "Otevřené dialogy v praxi" za účasti odborníků z Norska (University of Science and Technology), které doplnili hosté z Polska (Nadace Concordia) i kolegové z ČR (Práh Jižní Morava z.ú).

Pod odbornou garancí a supervizí Norských expertů jsme díky podpoře ESF v letech 2018 - 2020 intenzivně zaváděli metodu OTEVŘENÝ DIALOG do přímé praxe s klienty i do procesu řízení v naší organizaci.

Pracovníci organizace prošli akreditovaným výcvikem v metodě "Otevřeného dialogu" (OD) se zahraničními lektory v rozsahu 150 hodin  a praktickými nácviky pod supervizí norských odborníků v rozsahu 200 hodin.

Principy OD jsme zapracovali do stávajících metodik práce s klienty v organizaci i do procesů řízení organizace (do provozních metodik a postupů, do systému porad), byla přenastavena komunikační schemata a role v organizaci.

Od roku 2019 nabízíme akreditovaný výcvik v Otevřeném dialogu v rozsahu 150h (akreditace MPSV, A2021/1017-SP/PC/PP/VP) zájemcům z dalších organizací a regionů.

Od  podzimu 2022 realizujeme sedmý běh v Jeseníku.

Na konci roku 2021 jsme zahájili první běh 5-letého komplexního psychoterapeutického výcviku v Otevřeném dialogu, který se nám podařilo akreditovat. Vedení výcviku se účastní i přátelé z brněnského NARATIVU. 

5-letý výcvik je připraven pro pracovníky center duševního zdraví, členy multidisciplinárních týmů zdravotních i sociálních služeb, pro ambulantní psychology, psychiatry a psychoterapeuty, pro sociální, komunitní pracovníky a peer pracovníky, kteří chtějí pracovat psychoterapeuticky.  Úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu postačuje lékařům s atestací v klinickém oboru a klinickým psychologům k žádosti o Evropský certifikát psychoterapie (ECP) vydávaný European Association for Psychotherapy.

Rozhovory k OD s našimi norskými přáteli v Jeseníku v roce 2017 najdete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=8O_qWkSVvYU

https://www.youtube.com/watch?v=vk_t8C37XoM

Od 1.1.2020 do 30.6.2021 jsme díky podpoře z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021 realizovali projekt „Promoting the practical implementation of Open Dialogues in the Czech Republic (reg.č. EHP-BFNU-OVNKM-2-074-01-2019)“, ve kterém jsme navázali na workshop z roku 2017.

Uspořádali jsme spolu s norskými partnery 3 denní workshop se spoustou zajímavých témat, s využitím videonahrávek z workshopu jsme připravili videospoty k dalšímu sdílení a propagaci OD a vznikla poutavá brožura, která je i ke stažení ve formátu *.pdf. (s ohledem na velikost v rozlišení 150dpi)

Naše videospoty z roku 2021, které by Vás mohli opravdu bavit a inspirovat:

Mark Hopfenbeck- otevřený dialog, trialog a soucitné komunity, Jeseník, březen 2021

M. Nesset, K. Berg, J. Svoboda, J. Jašík: Peer supported Open dialog, Jeseník, březen 2021

Peeři Norska i ČR- osobní příběhy a důležité momenty na cestě k zotavení, Jeseník, březen 2021

Více naleznete zde:

Zahraniční spolupracovníci:

Odborný garant, Mark Steven Hopfenbeck, docent na Norwegian University of Science and Technology, ředitel nejdéle fungujícího post-graduálního programu Otevřené dialogy mimo území Finska. Ve spolupráci s psychiatrem Rusellem Razzaque a rodinným terapeutem Valem Jacksonem je koordinátorem školení pro projekt Peer-podpory v rámci otevřených dialogů v Británii.

Norští experti a naši supervizoři při přímé práci s klienty,  Reiulf Oistein Ruud a Pia Birgitte Jessen, terapeuti specializující se na duševní zdraví a rodinnou terapii. Spolu vedou kliniku DOBRÉHO DIALOGU, v rámci které nabízí své služby jednotlivcům i rodinám. Využívají Otevřené dialogy coby formou terapie, přičemž mnoho let spolupracují s profesory T. Andersenem a J. Seikkulou, autory metody OtD. Přednáší po celém světě a skupinám v Norsku a USA (a nám v ČR) také poskytují supervizi přes Skype.

Fotografie
18882300_1437499016288945_667034905520707583_n-1497041200-1552458421.jpg
18891750_1434937029878477_111958214402862794_o-1497041223-1-1552458424.jpg
18891851_1436185543086959_8672271989103675740_o-1497041247-1552458429.jpg
18921019_1438379652867548_5882540164386721864_o-1497041274-1552458431.jpg
18922701_1438380249534155_6272274813818809029_o-1497041292-1552458435.jpg
18922718_1436192306419616_361923316793794939_o-1497041313-1552458439.jpg
18922832_1436189413086572_8439050178602826194_o-1497041339-1552458446.jpg
18952758_1438380279534152_7871609106215249099_n-1497041441-1552458448.jpg
19024948_1438379836200863_7953696822314347823_o-1497041465-1552458451.jpg
19024949_1438379999534180_6962647227964585390_o-1497041555-1552458453.jpg
Další informace
DVANÁCT KLÍČOVÝCH PRVKŮ ODPOVÍDAJÍCÍCH DIALOGICKÉ PRAXI 1. Dva (nebo více) terapeutů V přístupu otevřeného dialogu se klade důraz na to, aby se se sociální sítí scházelo v týmu více tera ... (více)