Model komunitní péče v regionu Jeseník

Komunitní model péče je efektivní a zejména v zahraničí často používaný model multidisciplinární spolupráce, integrující snažení všech, kteří se podílejí na péči o duševně nemocné (zdravotní péče, sociální služby, pracovníci sociálního odboru příslušného městského úřadu, rodina a osoby blízké, další dotčené orgány a instituce,...).

Model komunitní péče mmj. propojuje zdravotní a sociální oblast péče o duševně nemocné.

Jako dlouholetý poskytovatel sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním úzce spolupracujeme mmj. s Psychiatrickou nemocnicí Marianny Oranžské v Bílé Vodě i psychologickými a psychiatrickými ambulancemi v regionu.

Aktivně jsme se zapojili do přípravy (a snad i do relizace) transformace psychiatrické péče v ČR.

Chybějící oblasti péče v regionu jsme doplnili o terénní kontaktní tým a počátkem roku 2016  o vlastní nestátní zdravotnické zařízeníZřízením nestátního zdravotnického zařízení  jsme se snažili doplnit již poskytované služby v regionu, tak, aby se stabilizovalo propojení zdravotních a sociálních služeb s asertivní komunitní léčbou pacientů s duševním onemocněním.