Sociálně terapeutický stacionář

Sociálně terapeutický stacionář

Od února 2016 provozujeme nestátní zdravotnické zařízení "Sociálně terapeutický stacionář".

Založení a registraci stacionáře podpořilo MZ ČR, v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. Stacionář vytvoří mezičlánek při zajištění péče o osoby s DO mezi terénní péčí v přirozeném prostředí pacientů, péčí v psychiatrických nemocnicích a následnou sociální péčí.

Vytvořením nestátního zdravotnického zařízení – denního stacionáře jsme se snažili doplnit již poskytované služby v regionu tak, aby se stabilizovalo propojení zdravotních a sociálních služeb s asertivní komunitní léčbou pacientů s duševním onemocněním. Denní stacionář je významným článkem v systému péče o osoby s vážnějším duševním onemocněním. Navazuje přímo na hospitalizaci pacienta v PL, umožňuje mu vstup do běžného života a  je důležitou prevencí dalších relapsů onemocnění.  Může být také prvním prvkem podpory a pomoci pro pacienty, kteří jsou zachyceni jako dosud neléčení a nemotivovaní a kteří byli  zachyceni a podpořeni  terénním týmem Zahrady 2000.   

Očekávaným přínosem fungování denního stacionáře je zajištění komunitní péče o osoby s DO, která stabilizuje propojení stávající zdravotnické péče na sociální služby a přispěje tak ke snížení rizika opakovaných hospitalizací osob, které hůře spolupracují s ambulantními lékaři a včasnější diagnostice duševního onemocnění u osob, u kterých existuje podezření na duševní onemocnění. Včasná diagnostika spolu s prevencí opakovaných hospitalizací přinese úsporu veřejných zdrojů a posílí sociální zakotvenost osob s duševním onemocněním v přirozené komunitě. 

V současné době provozujeme stacionář v testovacím provozu díky podpoře Ministerstva zdravotnictví a usilujeme o  uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 sb. o veřejném zdravotním pojištění.

                                                                    

Fotografie
DSCF9194.JPG
DSCF9188.JPG
IMG_0263.JPG
PB265447.JPG
DSCF8963.JPG
DSCF9002.JPG
Další informace
Prádelna je i díky podpoře MZ ČR, v rámci Programu CZ11  „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ vybavena pračkami, sušičkami, mandlem, žehlícími lavicemi a dalším potřebným vybavením. ... (více)
Přihlásit se