Multidisciplinární terénní tým

Multidisciplinární terénní tým (MTT) provozujeme od roku 2014, tým vznikl v rámci pilotního projektu „Model komunitní péče v regionu Jesenicka“, který byl financován z programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím MZ. Na projekt se podařilo navázat dalšími zdroji.

Tato aktivita propojuje poskytování zdravotních a sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v regionu Jesenicka.

Multidisciplinární terénní tým aktivně vyhledává a oslovuje osoby s duševním onemocněním, které potřebují podporu a pomoc při léčbě (osoby propuštěné z hospitalizace, osoby, které vytipuje regionální tým spolupracujících organizací nebo doporučí spolupracující lékaři nebo úřady).

Multidisciplinární tým se věnuje osobám s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí v souladu s koncepcí komunitní péče a v souladu s koncepcí reformy psychiatrické péče v ČR. 

Multidisciplinární tým pracuje na základě principů Otevřeného dialogu, využívá při práci s klienty síťová setkání.

Členové týmu: psychiatr, psycholog, sociální pracovník, peer konzultant, zdravotní sestra.

Zaměření intervencí: 

  • Plánování a koordinace péče, vč. sledování a hodnocení průběhu služby.
  • Individuální podpora, psychologické poradenství, konzultace medikace atd. 
  • Aktivizace sociální sítě klienta (práce s nejbližším okolím – příbuzní, přátelé, sousedi).
  • Podpora klienta při využívání podpůrné sítě (nemocnice, ambulantní lékař, sociální služby,...)
  • Sdílení osobního příběhu.

Koordinátor a kontaktní osoba pro náš multidisciplinární terénní tým (MTT) je Bc. Jan Fukala, j.fukala@zahrada2000.cz, tel 775 148 189.

Aktuální info ve formátu *.pdf naleznete zde.

Fotografie
Obrázek bez názvu
Další informace