Otevřený dialog

Otevřený dialog je komplexní způsob organizace péče o duševní zdraví, který zahrnuje psychoterapeutickou práci s lidmi procházejícími akutní psychosociální krizí a s jejich sociální sítí.

"Otevřený dialog" je model který je nám blízký, snažíme se ho proto v práci s klienty používat a v praxi rozvíjet, jako pojetí komunitní péče založené na otevřené spolupráci všech aktérů.

Otevřený dialog je životní filosofie.

Metoda je známá především díky práci Jaaka Seikkuly, který pracoval ve Finském Torniu jako klinický psycholog od roku 1981. Prvotní ideou bylo zapojení rodin klientů do léčby závažných duševních potíží. Otevřený Dialog, ve smyslu upřímné, otevřené konverzace ukázal na důležitost zohlednění každého hlasu v síti. Jde o to, druhému člověku naslouchat a brát jej vážně tak, aby krok za krokem mohl lépe a lépe artikulovat svoji zkušenost, byť se jeví jako „psychotická“.

Tým pracovníků v severním Laponsku zjistil, že pokud se otevře prostor pro práci s emočními dilematy, symptomy mohou postupně vymizet.

V pojetí Otevřeného Dialogu vzniká psychóza následkem potížíve vztazích, kdy jednotlivé hlasy nemohly být vyslyšeny. Cílem je tedy předejít odcizení a obnovit vztahy v rodinách a blízké síti.

Ve finském Západním Laponsku, se díky otevřenému dialogu podařilo výrazně snížit výskyt nových případů diagnózy schizofrenie. Přístup otevřeného dialogu se však dnes uplatňuje v mnoha různých kontextech (nejen) péče o duševní zdraví, např. v léčbě depresí či poruch příjmu potravy. Obecně řečeno může být využitelný ve všech případech tzv. závažného duševního onemocnění (severe mental illness), včetně prevence těchto onemocnění pomocí takzvané časné intervence. 

Rozhovory k OD s našimi norskými přáteli v Jeseníku najdete zde

Promo video z našeho workshopu k OD najdete zde

Pěkné ilustrační video k OD (s českými titulky) je ke shlédnutí zde

Podrobnosti k naší praxi v Otevřeném dialogu najdete zde

Připravujeme druhý běh akreditovaného výcviku (akreditace MPSV) v Otevřeném dialogu od února 2019!

Videogalerie
Další informace
Otevřený dialog v praxi
 Díky podpoře Norských fondů se nám podařilo v Jeseníku v termínu 5. - 9. 6. 2017 uspořádat  workshop "Otevřené dialogy v praxi" za účasti odborníků z Norska (University of Science and T ... (více)
Přihlásit se