Otevřený dialog

Otevřený dialog

Hlavním motivem metody OTEVŘENÉHO DIALOGU je práce s rodinou a s celou sítí klienta v krizi a včasnost poskytnuté intervence.

"Otevřený dialog" je model který je nám blízký, snažíme se ho proto v práci s klienty používat a v praxi rozvíjet, jako pojetí komunitní péče založené na otevřené spolupráci všech aktérů.

Otevřený dialog je životní filosofie.

Náš multidisciplinární terénní tým využívá metodu Otevřeného dialogu při práci s některými klienty a rodinami, práce probíhá pod supervizí norských odborníků. 

Pod odbornou garancí a supervizí Norských expertů probíhá od dubna 2018 dvouleté intenzivní zavádění metody OTEVŘENÝ DIALOG do přímé praxe s klienty i do procesu řízení v naší organizaci.

Pracovníci organizace prošli akreditovaným výcvikem v metodě "Otevřeného dialogu" (OD) se zahraničními lektory v rozsahu 150 hodin (akreditace MPSV, č.8834–224/3) a praktickými nácviky pod supervizí norských odborníků v rozsahu 200 hodin.

Principy OD jsou zapracovány do stávajících metodik práce s klienty v organizaci.

Dialogické principy jsou implementovány do řízení organizace (do provozních metodik a postupů, do systému porad), budou přenastavena komunikační schemata a role v organizaci.

Pracovníci organizace se účastní zahraničních stáží a konferencí věnovaných OD.

Odborným garantem projektu je Mark Steven Hopfenbeck.

Od února2019 běží v Jeseníku druhý běh akreditovaného výcviku (akreditace MPSV) v Otevřeném dialogu!

Začali jsme aktivně již v roce 2017: 

 Díky podpoře Norských fondů se nám podařilo v Jeseníku v termínu 5. - 9. 6. 2017 uspořádat  workshop "Otevřené dialogy v praxi" za účasti odborníků z Norska (University of Science and Technology), které doplnili hosté z Polska (Nadace Concordia) i kolegové z ČR (Práh Jižní Morava z.ú).

Pracovní část workshopu byla určena pro  naše odborné pracovníky se zkušeností s Otevřeným dialogem a spolupracující odborníky (z Psychiatrické nemocnice, dotčených úřadů) s cílem vytvořit základ pro využití metody Otevřeného dialogu v naší praxi.

V Priessnitzových léčebných lázních  proběhla panelová diskuze o Otevřeném dialogu v širším odborném fóru a setkání účastníků s našimi klienty přímo ve službách.

Zahraniční spolupracovníci:

Odborný garant, Mark Steven Hopfenbeck, docent na Norwegian University of Science and Technology, ředitel nejdéle fungujícího post-graduálního programu Otevřené dialogy mimo území Finska. Ve spolupráci s psychiatrem Rusellem Razzaque a rodinným terapeutem Valem Jacksonem je koordinátorem školení pro projekt Peer-podpory v rámci otevřených dialogů v Británii.

Norští experti, Reiulf Oistein Ruud a Pia Birgitte Jessen, terapeuti specializující se na duševní zdraví a rodinnou terapii. Spolu vedou kliniku DOBRÉHO DIALOGU, v rámci které nabízí své služby jednotlivcům i rodinám. Využívají Otevřené dialogy coby formou terapie, přičemž mnoho let spolupracují s profesory T. Andersenem a J. Seikkulou, autory metody OtD. Přednáší po celém světě a skupinám v Norsku a USA také poskytují supervizi přes Skype.

Anna Margrethe Flåm je klinická psycholožka, která pracuje na plný úvazek na Ústavu psychologie v UIT - Arktické univerzitě v Norsku. Již řadu let pracuje v psychologických službách v severní norské státní škole, ve zdravotnické službě zaměřené na duševní poruchy a služby péče o rodinu a ochranu. Je profesionálně spojena s reflexními procesy a týmy a s porozuměním a praktickým využitím Otevřeného Dialogu.

Polský odborník, Ryszard Spychalski, pedagog, specialista resocializace, ergoterapeut, kognitivně-behaviorální psychoterapeut, absolvent prvního polského týmu "Otevřeného Dialogu". Absolvent kurzu systémové psychoterapie.  Ředitel v pečovatelském domě pro duševně nemocné, ve kterém jsou užívány prvky OD.

Rozhovory k OD s našimi norskými přáteli v Jeseníku najdete 

Fotografie
18882300_1437499016288945_667034905520707583_n-1497041200-1552458421.jpg
18891750_1434937029878477_111958214402862794_o-1497041223-1-1552458424.jpg
18891851_1436185543086959_8672271989103675740_o-1497041247-1552458429.jpg
18921019_1438379652867548_5882540164386721864_o-1497041274-1552458431.jpg
18922701_1438380249534155_6272274813818809029_o-1497041292-1552458435.jpg
18922718_1436192306419616_361923316793794939_o-1497041313-1552458439.jpg
18922832_1436189413086572_8439050178602826194_o-1497041339-1552458446.jpg
18952758_1438380279534152_7871609106215249099_n-1497041441-1552458448.jpg
19024948_1438379836200863_7953696822314347823_o-1497041465-1552458451.jpg
19024949_1438379999534180_6962647227964585390_o-1497041555-1552458453.jpg
Videogalerie
Další informace
Přihlásit se