ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb

 ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb

Nezisková organizace ZAHRADA 2000 se od roku 1998 věnuje duševnímu zdraví a poskytuje především v jesenickém regionu ucelený komplex služeb s cílem umožnit  "návrat zpět do života".

Kromě  registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitacesociálně terapeutické dílny  pro osoby s duševním onemocněním nabízíme možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce.

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT, nabízíme vlastní vzdělávací a rekvalifikační kurzy.

V několika ekonomických provozech zaměstnáváme na vymezených chráněných pracovních místech cca 42 osob se zdravotním postižením, hlásíme se k principům sociálního podniká.

Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR provozujeme sociálně-zdravotní terénní službu pro osoby v duševním onemocněním na území okresu Jeseník, okrajově včetně tzv. duálních diagnóz.

Provozujeme nestátní zdravotnické zařízení,  naši zdravotnící jsou součástí multidisciplinárního terénního týmu.

Naše uživatele a klienty podporujeme, učíme a pomáháme jim, neděláme věci za ně a místo nich. Jsou nám blízké modely komunitní péče s využitím přístupu orientovaného na řešení, kolaborativní (spolupracující) způsoby práce a využívání principů Otevřeného dialogu...

        

Co nabízíme...

Registrované sociální služby sociální rehabiltace a sociálně terapeutické dílny zaměřené na udržení, obnovení a rozvoj sociálních dovedností a pracovní návyky, vedené zkušeným týmem profesionálů.

Komunitní model péče se zapojením široké vztahové sítě klienta a  využití principů "Otevřeného dialogu" v práci s klienty je nám blízký a snažíme se ho rozvíjet v naší praxi, a to nejen při tzv. "včasných intervencích".

Náš sociálně zdravotní terénní tým působí v okrese Jeseník od prosince 2014, aktivně vyhledává a oslovuje osoby s duševním onemocněním, které potřebují podporu a pomoc při léčbě. 

Členové týmu: psychiatr, psycholog, sociální pracovník, peer konzultant.

Jedním ze základních principů naší práce je vysoká míra zapojení uživatelů včetně podpory svépomocné skupiny.

Zapojení bývalých uživatelů služeb, tzv. peer pracovníků nejen do destigmatizačních programů je nedílnou součástí našich aktivit již řadu roků.

V jednotlivých provozech našich vymezených chráněných dílen nabízíme praní a mandlování prádla, údržbu zahrad a veřejných prostor (sečení trávy, nátěry plotů,...), zakázkovou výrobu šicí dílny (hračky, prostírání, kapsáře, pytlíky na bylinky,...) a mnoho dalšího. Jsme poskytovatelem "náhradního plnění".

Jsme vzdělávací instituce s akreditací MPSV a MŠMT, máme v nabídce kurzy pro pracovníky v přímé péči i pro klienty včetně rekvalifikačních kurzů.

Pro organizace i jednotlivce nabízíme kurzy již akreditované nebo přípravu vzdělávání "na klíč" včetně akreditace.

Pro osoby se zdravotním postižením máme v několika vlastních ekonomických provozech vytvořen systém zaměstnávání s podporou, který je přípravou na otevřený trh práce a navazuje na naše registrované služby a vzdělávání.

Aktuálně zaměstnáváme 42 OZP na zkrácené úvazky.

Přihlásit se