ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb

 ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb

Organizace Zahrada 2000 se od roku 1998 věnuje duševnímu zdraví a poskytuje osobám s duševním nemocněním  převážně z Jesenického regionu ucelený komplex služeb s cílem umožnit  "návrat zpět do života".

Kromě  ambulantních a terénních sociálních služeb (včetně podpory bydlení)  v okrese Jeseník pro osoby s duševním onemocněním poskytujeme ucelený systém zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce.

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT, nabízíme vlastní vzdělávací a rekvalifikační kurzy.

Máme povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané ÚP ČR.

V několika  ekonomických provozech zaměstnáváme na vymezených chráněných pracovních místech cca 39 osob se zdravotním postižením,najdete nás v seznamu sociálních podniků.

Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR provozujeme sociálně-zdravotní terénní službu pro osoby v duševním onemocněním na území okresu Jeseník, okrajově se věnujeme problematice závislostí (zejména tzv. duálním diagnozám). 

Provozujeme nestátní zdravotnické zařízení Sociálně terapeutický stacionář.

Naše uživatele a klienty podporujeme, učíme a pomáháme jim, neděláme věci za ně a místo nich. Jsou nám blízké modely komunitní péče s využitím přístupu orientovaného na řešení.

        

Co nabízíme...

Registrovaná sociální služba zaměřená na udržení, obnovení a rozvoj sociálních dovedností - odborně sestavený a vedený program složený z jednotlivých aktivit probíhajících v pracovní dny od 8 do 15 h. 

Probíhá v rámci  registrovaných služeb jako základní poradenství (včetně sociálně . právního poradenství), k dispozici je sociální pracovník i psycholog. 

Registrovaná sociální služba zaměřená na udržení, obnovení a rozvoj  pracovních dovedností  využívající řadu řemeslných dílen a tréninková pracoviště. Služba je k dispozici jako ambulantní v pracovní dny od 8 do 15 h.      

Jedním ze základních principů naší práce je vysoká míra zapojení uživatelů. Svépomocná skupina mmj. vydává vlastní občasník "ZAHRADNÍ NOVINY" .

Zapojení bývalých uživatelů služeb, tzv. peer pracovníků nejen do destigmatizačních programů je nedílnou součástí našich aktivit.

V jednotlivých provozech našich vymezených chráněných dílen nabízíme praní a mandlování prádla, údržbu zahrad a veřejných prostor (sečení trávy, nátěry plotů,...), zakázkovou výrobu šicí dílny (hračky, prostírání, kapsáře, pytlíky na bylinky,...) a mnoho dalšího. Jsme poskytovatelem "náhradního plnění".

Jsme vzdělávací instituce s akreditací MPSV a MŠMT, máme v nabídce kurzy pro pracovníky v přémé péči i pro klienty včetně rekvalifikačních kurzů.

Pro organizace i jednotlivce nabízíme kurzy již akreditované nebo přípravu vzdělávání "na klíč" včetně akreditace.

Nabízíme organizacím a firmám přípravu, zpracování i administraci projektů do grantových výzev včetně ESF, nadací atd. Náš kvalitní projektový tým má bohaté zkušenosti např. s projekty ESF, s tvz. Švýcarskými fondy, Norskými fondy, výzvami krajských úřadů atd.

Pro osoby se zdravotním postižením máme v několika vlastních ekonomických provozech vytvořen systém zaměstnávání s podporou, který je přípravou na otevřený trh práce a navazuje na naše registrované služby a vzdělávání.

Aktuálně zaměstnáváme 36 OZP na zkrácené úvazky.

Přihlásit se