ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb

 ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb

Organizace Zahrada 2000 se od roku 1998 věnuje duševnímu zdraví a poskytuje osobám s duševním nemocněním  převážně z Jesenického regionu ucelený komplex služeb s cílem umožnit  "návrat zpět do života".

Kromě  ambulantních a terénních sociálních služeb (včetně podpory bydlení)  v okrese Jeseník pro osoby s duševním onemocněním nabízíme možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce.

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT, nabízíme vlastní vzdělávací a rekvalifikační kurzy.

Máme povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané ÚP ČR.

V několika  ekonomických provozech zaměstnáváme na vymezených chráněných pracovních místech cca 39 osob se zdravotním postižením,najdete nás v seznamu sociálních podniků.

Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR provozujeme sociálně-zdravotní terénní službu pro osoby v duševním onemocněním na území okresu Jeseník, okrajově se věnujeme problematice závislostí (zejména tzv. duálním diagnozám). 

Provozujeme nestátní zdravotnické zařízení Sociálně terapeutický stacionář.

Naše uživatele a klienty podporujeme, učíme a pomáháme jim, neděláme věci za ně a místo nich. Jsou nám blízké modely komunitní péče s využitím přístupu orientovaného na řešení, kolaborativní (spolupracující) způsoby práce a využívání principů Otevřeného dialogu..

        

Co nabízíme...

Registrované sociální služby sociální rehabiltace a sociálně terapeutické dílny zaměřené na udržení, obnovení a rozvoj sociálních dovedností a pracovní návyky, vedené zkušeným týme profesionálů.

Komunitní model péče se zapojením široké vztahové sítě klienta a  využití principů "Otevřených dialogů" v práci s klienty je nám blízký a snažíme se ho rozvíjet v naší praxi.

Náš sociálně zdravotní terénní tým působí v okrese Jeseník od prosince 2014, aktivně vyhledává a oslovuje osoby s duševním onemocněním, které potřebují podporu a pomoc při léčbě. 

Členové týmu: psychiatr, psycholog, sociální pracovník, peer konzultant.

Jedním ze základních principů naší práce je vysoká míra zapojení uživatelů včetně podpory svépomocné skupiny.

Zapojení bývalých uživatelů služeb, tzv. peer pracovníků nejen do destigmatizačních programů je nedílnou součástí našich aktivit již řadu roků.

V jednotlivých provozech našich vymezených chráněných dílen nabízíme praní a mandlování prádla, údržbu zahrad a veřejných prostor (sečení trávy, nátěry plotů,...), zakázkovou výrobu šicí dílny (hračky, prostírání, kapsáře, pytlíky na bylinky,...) a mnoho dalšího. Jsme poskytovatelem "náhradního plnění".

Jsme vzdělávací instituce s akreditací MPSV a MŠMT, máme v nabídce kurzy pro pracovníky v přémé péči i pro klienty včetně rekvalifikačních kurzů.

Pro organizace i jednotlivce nabízíme kurzy již akreditované nebo přípravu vzdělávání "na klíč" včetně akreditace.

Nabízíme organizacím a firmám přípravu, zpracování i administraci projektů do grantových výzev včetně ESF, nadací atd. Náš kvalitní projektový tým má bohaté zkušenosti např. s projekty ESF, s tvz. Švýcarskými fondy, Norskými fondy, výzvami krajských úřadů atd.

Pro osoby se zdravotním postižením máme v několika vlastních ekonomických provozech vytvořen systém zaměstnávání s podporou, který je přípravou na otevřený trh práce a navazuje na naše registrované služby a vzdělávání.

Aktuálně zaměstnáváme 42 OZP na zkrácené úvazky.

Přihlásit se