Otevřený dialog - úvodní kurz, 16h

Náš úvodní kurz, vhodný pro základní seznámení s principy a metodami Otevřeného dialogu.

Kurz je zaměřen prakticky, je hodně o zkušenostech s naší prací s klienty formou Otevřeného dialogu i o zavádění Otevřeného dialogu do činnosti organizace,

A2020/0073-SP/PC/PP/VP

Kurz připravujeme na zakázku zpravidla pro jednoho zákazníka (organizaci, poskytovatele sociálních služeb, CDZ,.....).

Kontakt: info@zahrada2000.cz