Komplexní psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu

     

Jedná se o 5-letý sebezkušenostní komplexní vzdělávací program, který byl rozhodnutím komise Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) ze dne 16.12.2020 schválen pro oblast zdravotnictví. Zahrnuje 200 hodin teorie, 320 hodin sebezkušenosti a 200 hodin supervize. 

Otevřený dialog je inovativní, dynamicky se rozvíjející terapeutický směr navazující na tradici rodinné a systemické terapie, obohacený o koncepty dialogismu a mindfulness. Jeho využití je široké a přesahuje oblast duševního zdraví, výzkumně byla potvrzena jeho vysoká účinnost především při práci s lidmi s psychotickými obtížemi.

Výcvik je připraven pro pracovníky center duševního zdraví, členy multidisciplinárních týmů zdravotních i sociálních služeb, pro ambulantní psychology, psychiatry a psychoterapeuty, pro sociální, komunitní pracovníky a peer pracovníky, kteří chtějí pracovat psychoterapeuticky.  

Úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu postačuje lékařům s atestací v klinickém oboru a klinickým psychologům k žádosti o Evropský certifikát psychoterapie (ECP) vydávaný European Association for Psychotherapy.

Předpokládané zahájení výcvikového běhu: listopad 2021

Místo konání výcviku: Jeseník

Cena výcviku je 27.000,- CZK ročně.

Registrace je již otevřena. Máme za sebou první kolo vstupních pohovorů a už teď je jasné, že musíme zastavit přijímání nových přihlášek s výjimkou klinických psychologů a lékařů, kterých dle akreditačních kritérií musí být ve výcviku nejméně 50%. Proto je registrace nadále otevřena těm psychologům a lékařům, kteří alespoň započali předatestační přípravu.

Přihláška: https://forms.gle/EJxBhoSAD3JjsuAn6

Nejpozději do tří týdnů od odeslání přihlášky se vám ozve zástupce organizačního týmu a bude s Vámi komunikovat ohledně vstupního pohovoru, který se uskuteční online. Administrativní poplatek za vstupní pohovor je 300 CZK, délka pohovoru cca 30 min. 

Dotazy prosím směřujte na:

Dr. Lenku TURKOVOU, l.turkova@zahrada2000.cz +420 739 036 165

nebo

 Pavla Nepustila, Ph.D., nepustil@narativ.cz +420 777 916 280

Složení lektorského a supervizního týmu 

Dr. Lenka Turková (garantka a hlavní lektorka), Zahrada 2000, Jeseník

Pavel Nepustil, Ph.D., Narativ, Brno

MUDr. Ondrej Žiak, Zahrada 2000, Jeseník

Mgr. Petr Hudlička, Fokus Praha

MUDr. David Skorunka, Ph.D., Lékařská fakulta, Univerzita Hradec Králové

Lucie Hornová, Ph.D., Psychologická a psychoterapeutická ambulance, Rychnov nad Kněžnou

Mgr. Pavlína Vedralová, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Liberec

Eija-Liisa Rautiainen, Ph.D., Dialogic Partners, Helsinki, Finsko

Čestným garantem výcviku je prof. Jaakko Seikkula, Ph.D., University of Jyvaskyla, Finsko

Dobrým informačním zdrojem k Otevřenému dialogu je také web http://www.otevrenedialogy.cz/