Vzdělávací a praktické kurzy, školení

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce s akreditací MPSV a MŠMT.

Pro potřeby vzdělávání vlastních zaměstnanců, klientů i spolupracujích organizací jsme připravili řadu akreditovaných kurzů které nabízíme i veřejnosti, dalším poskytovatelům sociálních služeb a organizacím věnujícím se zaměstnávání klientů, práci s osobami s duševním onemocněním případně jiným obdobným tematům.

Jsme schopni nabídnout i kurzy připravené na míru jednotlivým organizacím a institucím a akreditovat je podle potřeby.

Pro vzdělávání vlastních klientů máme akreditovaný vlastní rekvalifikační kurz "Ruční zpracování textilu", speciálně uzpůsobený pro osoby se zdravotním postižením - dosud jsme realizovali 4 běhy tohoto kurzu.

Z aktuální nabídky námi akreditovaných kurzů (MPSV) jsou k dispozici např.:

 • Výcvik v Otevřeném dialogu (150h)
 • Otevřený dialog - úvodní kurz (16h) 
 • Základní kurz psychosociální rehabilitace (24h) 

Kromě výše jmenovaných kurzů, které jsou akreditovány na MPSV, Vám můžeme nabídnout i jiné kurzy dle Vašich potřeb na míru. Připraveny máme např. moduly (již dříve akreditované):

 • Úvod do problematiky práce s nespolupracujícími klienty (6hodin).
 • Základy pracovní asistence - zaměstnávání klientů sociálních služeb (16 hodin)
 • Komunikační dovednosti při vedení týmu (16 hodin)
 • Základy komunikačních dovedností s člověkem s psychotickým onemocněním (8h)
 • Základy komunikačních dovedností s člověkem s depresivním onemocněním (8h)
 • Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (8 h)
 • Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu (8 h)
 • Individuální plánování v praxi (8h) 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte: vzdelavani@zahrada2000.cz