Akreditovaný 150 h výcvik v "Otevřeném dialogu" (MPSV)

Nabízíme prakticky pojatý akreditovaný výcvik v metodě "Otevřeného dialogu", vedený lektory s praxí v síťových setkáních, s mnoha praktickými nácviky,  v rozsahu 150 hodin .

V průběhu výcviku se s Vámi podělíme mmj. i o naše praktické zkušenosti z práce s klienty metodou OD i o zkušenosti s využitím OD v práci s týmem vč. intervize v duchu OD, ale i s postřehy ze zavádění OD do fungování organizace.

Po dohodě je možné připravit výcvik pro organizace s větším počtem účastníků "na klíč". V souladu s pravidly MPSV v době mimořádných opatření vlády ČR jsme připraveni i na výcviková setkání online formou na platformě ZOOM.

Aktuálně běží od listopadu 2022 sedmý běh v Jeseníku, místa jsou již obsazena.

Zahájení osmého běhu výcviku plánujeme na listopad 2023 v Olomouci. 

Formulář pro přihlášení nebo pro kontakt/dotaz k výcviku zde

OTEVŘENÝ DIALOG – VÝCVIKOVÝ KURZ 

pro pracovníky pomáhajících profesí, zvláště v oblasti duševního zdraví

Lektoři výcviku:  

Dr. Lenka Turková

MUDr. Ondrej Žiak

Odborný garant: Mark Steven Hopfenbeck

Rozsah: 150 hodin

ZAHÁJENÍ VÝCVIKU: litopad 2023, většinou půjde o bloky po 24ti hodinách 1x měsíčně (tj. 3 dny)

Kurz je akreditován MPSV: (akreditace č. A2021/1017-SP/PC/PP/VP)


Cena: 28 000 Kč

Pro koho je kurz určen? Výcvikový kurz  je vhodný pro všechny pracovníky v pomáhajících profesích, kteří chtějí zvýšit kvalitu své práce s klienty obecně.  Je otevřen lidem s různým profesním zázemím: zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, peer pracovníkům, psychiatrům, psychologům.  

Co nabízíme?   V průběhu výcviku bude představen Otevřený dialog jako metoda i jako přístup k životu. Budou představeny hlavní principy Otevřeného dialogu i historie metody. Účastníci budou obeznámeni s podstatou dialogické praxe, osvojí si základní dovednosti naslouchání, absolvují řadu cvičení pro utváření dialogické praxe, včetně tréninku reflektování.

Výcvik je založen zejména na vlastní zkušenosti bytí v dialogu, skrze kterou si účastníci osvojují filozofii Otevřeného dialogu, jeho principy a vodítka. Součástí bude i sebezkušenost a také supervizní práce.  Budou probrána témata práce se sociální sítí klienta, práce s krizí apod. Důraz bude kladen zejména na praktický nácvik metody, budou využívány praktické ukázky metody, modelové situace apod.

Zahrada 2000 pracuje metodou Otevřeného dialogu formou síťových setkání několik let s klienty. Výhodou kurzu bude možnost sdílet naši praxi a praktické zkušenosti, setkat se s klienty a hovořit s nimi i o jejich zkušenostech.

Předpokládáme, že absolvování tohoto výcviku zvýší celkovou úroveň kvality práce pracovníků v pomáhajících profesích. Kurz je proto vhodný i pro ty, kteří neplánují přímo realizovat síťová setkání otevřeného dialogu, ale pracují s klienty a chtějí se zdokonalit v procesech připojování a dobrého naslouchání, tedy zvýšit kvalitu své práce s klienty nebo s vlastním týmem obecně.

Pro více informací kontaktujte Lenku Turkovou na e-mailu : l.turkova@zahrada2000.cz nebo na  telefonu 739 036 165

·         Mark Steven Hopfenbeck - odborný garant výcviku   

Mark Steven Hopfenbeck je antropolog a docent na Norské vědecko technické univerzitě (NTNU) v Trondheimu, kde působí na katedře zdravotních věd. Vede nejdéle fungující postgraduální vzdělávací program v Otevřeném dialogu, nepočítáme-li vzdělávání ve Finsku, kde Otevřený dialog vznikl. Ve spolupráci s psychiatrem Rusellem Razzaque a rodinným terapeutem Valem Jacksonem je Mark také koordinátorem vzdělávání v projektu otevřených dialogů s peer podporou ve Velké Británii. V České republice Mark spolupracuje od roku 2017 úzce s organizací Zahrada 2000, která se snaží o zavedení principů Otevřeného dialogu jak do postupů (a metodik) poskytovaných služeb, tak i do provozního chodu organizace.

·        ·         Dr. Lenka Turková lektor výcviku 

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP Olomouc, v roce 1991 zakončila doktorandské studium tamtéž. Jako klinický psycholog a psychoterapeut pracuje od roku 1990.  Jednou z částí profesní náplně je provozování vlastní klinické psychologické praxe ( RECOVIA psychologické centrum Jeseník s.r.o.). Po většinu svého profesního života působí aktivně v neziskové oblasti, především péče o duševní zdraví.  Je odborným garantem Zahrady 2000, z.s. Otevírat prostor a hledat cesty pro možnosti zotavení lidem s nejvážnějším duševním onemocněním, s respektem k jejich vlastním potřebám, považuje za své profesní poslání.  V průběhu psychoterapeutického vzdělávání absolvovala několik dlouholetých terapeutických výcviků např. výcvik v Rodinné terapii,  výcvik v Kognitivně behaviorální terapii, v Terapii zaměřené na řešení aj., které poskytují zázemí a dobrý základ pro terapeutickou práci. Za nejdůležitější však považuje vlastní životní zkušenosti.Věnuje se také supervizní práci (je absolventem výcviku ČIS) a lektorování (je lektorem CARe,  lektorem supervizní části  Výcviku v integrativní psychoterapii,   a řady  dalších kurzů. Je také členem skupiny propagující Otevřený dialog(www.otevrenedialogy.cz

   MUDr. Ondrej Žiak - lektor výcviku 

Profesno ziake lekár a psychoterapeut. Som frekventantom psychoterapeutického výcviku integrace v psychoterapii, lekár v predatestačnej príprave v obore psychiatrie a jeden z lektorov ročného kurzu otvoreného dialogu. Mimo iného ma zaujíma komunitná starostivosť, systemické a kolaboratívne prístupy, extrémne mentálne a emočné stavy. V oblasti medicíny je mi blízky psychosomatický pohľad. Momentálne pracujem ako psychiater v multdisciplinárnom terénnom týme Zahrada2000. Predtým som posobil vo veľkej psychiatrickej nemocnic odkiaľ som si odniesol množstvo cenných zkúseností „z druhej strany“. Otvorený dialog chápem ako prístup, ktorý vracia zodpovednosť tam kam patrí a umožnuje ľudom znovunadobúdať stratenú moc nad svojími životmi. To všetko nie len s využitím naších profesních skúseností a vedomostí v rámci multidisciplinárnej spolupráce ale aj prirodzených zdrojov člověka v kríze a jeho sieťe. Myslím, že metóda otvoreného dialógu je niečo čo možno nazvať dobrou klinickou praxou a sám by som takúto starostlivosť chcel keby bolo potreba. V neposlednom rade ma práca prístupom otvoreného dialogu nesmierne baví.