Financování a podpora

Jsme nestátní nezisková organizace. Snažíme se o finanční nezávislost, zejména sociální služby můžeme ale poskytovat hlavně díky dotaci ze státního rozpočtu na poskytování registrovaných sociálních služeb, příspěvku Olomouckého kraje a příspěvku nadací, ESF a soukromých dárců, příspěvkem ve výši cca 2% našich ročních nákladů nám přispívá dotací Město Jeseník.

Každý dar a příspěvek je pro nás pomocí, významným dárcům jsme připraveni nabídnout v případě zájmu mediální prezentaci naší spolupráce. Právnickým osobám a dalším daňovým subjektům přinese příspěvek na naše aktivity kromě dobrého pocitu a možnosti medializace i daňové výhody.

Případni dárci a sponzoři nás mohou potěšit na bankovním účtu 4318796369/0800 (Česká spořitelna a.s.), peněžité dary přijímáme výhradně bezhotovostně na základě darovací smlouvy nebo potvrzení o daru. 

Děkujeme za podporu všem našim partnerům a sponzorům, i těm budoucím :).

Info o ukončených projektech naleznete zde

Aktuálně běžící projekty:

Počátkem roku 2016 jsme uspěli ve výběrových řízeních na 2 veřejné zakázky zadané Olomouckým krajem v rámci projektu "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji", s účinností od 1.4.2016 jsme uzavřeli smlouvy o zajištění poskytování těchto sociálních služeb.

1.8.2016 jsme zahájili projekt “Multidisciplinární péče o osoby s duševním onemocněním, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000895, v délce 24 měsíců, podpořený ESF.

1.3.2017 jsme zahájili projekt “Komunitní sociální práce”, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006135, podpořený ESF. Projekt v délce 36 měsíců nám umožní rozvinout a posunout naše pojetí komunitní péče.

15.3.2017 jsme zahájili projekt “Komplexní podpora”, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006134, podpořený ESF. Projekt v délce 34 měsíců  je zaměřen na pomoc se vstupem a udržením se na trhu práce a finanční stabilizaci účastníků, bude probíhat formou skupinové i individuální práce.

1.4.2017 jsme zahájili projekt "DOBŘÍ SOUSEDÉ JSOU TAKÉ NA BLANENSKU", s délkou realizace 24 měsíců, reg.č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624. V rámci projektu  spolu s partnerem Práh jižní Morava, z.ú. přinášíme do okresu Blansko sociální inovaci – celostní model péče o osoby s duševním onemocněním. Tento model v praxi vyzkoušela ZAHRADA 2000 z.s. v roce 2015 jako pilot 0. generace ve výzvě D7 na Jesenicku.

1.12.2017 jsme zahájili projekt pracovního a finančního poradenství NÁVRAT NA TRH PRÁCE – JESENICKO, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006297 s délkou 36 měsíců. Umožní mmj. zřídit tréninková pracovní místa, zaměřená na jednoduchou práci s textilem a základní obsluhu zařízení ke zpracování textilu. Projekt je cílen na věkovou kategorii 55-65 let.

1.4.2018 jsme díky projektu Otevřené dialogy v praxi ZAHRADY2000  reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007638 s délkou 24 měsíců, zahájili zavádění metody Otevřeného dialogu do přímé péče i do chodu organizace. 

1.9.2018 jsme zahájili projekt Doplnění zařízení a vybavení sociálních služeb ZAHRADY2000  reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007663 s délkou 6 měsíců. 

Přihlásit se