Financování a podpora

Jsme nestátní nezisková organizace. Snažíme s o finanční nezávislost, zejména sociální služby můžeme ale poskytovat hlavně díky dotaci ze státního rozpočtu na poskytování registrovaných sociálních služeb, příspěvku Olomouckého kraje a příspěvku nadací, ESF a soukromých dárců, příspěvkem ve výši cca 2% našich ročních nákladů nám přispívá dotací Město Jeseník.

Každý dar a příspěvek je pro nás pomocí, významným dárcům jsme připraveni nabídnout v případě zájmu mediální prezentaci naší spolupráce. Právnickým osobám a dalším daňovým subjektům přinese příspěvek na naše aktivity  kromě dobrého pocitu a možnosti medializace i daňové výhody.

Případni dárci a sponzoři nás najdou na transparentním bankovním účtu 217 192 795/0600 (GE Money a.s.), peněžité dary přijímáme výhradně bezhotovostně na základě darovací smlouvy. 

Děkujeme za podporu všem našim partnerům a sponzorům, i těm budoucím :).

Info o ukončených projektech zde

Aktuálně běžící projekty:

Od 1.10.2014 jsme zahájili dvouletý projekt "Model komunitní péče v regionu Jesenicko". Díky podpoře z programu švýcarsko - české spolupráce prostřednistvím Ministerstva zdravotnictví ČR jsme vytvořili pilotní model komunitní péče o osoby s duševním onemocněním na Jesenicku.

11.5.2015 jsme díky podpoře Programu CZ11  „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014 prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR  zahájili projekt  "Denní stacionář Sociálně rehabilitačního centra Zahrada 2000"

Počátkem roku 2016 jsme uspěli ve výběrových řízeních na 2 veřejné zakázky zadané Olomouckým krajem v rámci projektu "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji", s účinností od 1.4.2016 jsme  uzavřeli smlouvy o zajištění poskytování těchto sociálních služeb.

1.8.2016 jsme zahájili projekt “Multidisciplinární péče o osoby s duševním onemocněním,  reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000895, v délce 24 měsíců, podpořený ESF.

 v prosinci 2016 poskytl prostředky na náš roční terapeutický program „Strategie zvládání stresu jako prevence relapsu“. Tento unikátní program včetně metodiky jsme vytvořili a úspěšně odzkoušeli v roce 2014.

1.3.2017 jsme zahájili projekt “Komunitní sociální práce”, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006135,  podpořený ESF. Projekt v délce 36 měsíců nám umožní rozvinout a posunout naše pojetí komunitní péče.

15.3.2017 jsme zahájili projekt “Komplexní podpora”, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006134,  podpořený ESF. Projekt v délce 34 měsíců  je zaměřen na pomoc se vstupem a udržením se na trhu práce a finanční stabilizaci účastníků, bude probíhat formou skupinové i individuální práce.

1.4.2017 jsme zahájili projekt "DOBŘÍ SOUSEDÉ JSOU TAKÉ NA BLANENSKU", s délkou realizace 24 měsíců, reg.č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624. V rámci projektu  spolu s partnerem Práh jižní Morava, z.ú. přinášíme do okresu Blansko sociální inovaci – celostní model péče o osoby s duševním onemocněním. Tento model v praxi vyzkoušela ZAHRADA 2000 z.s. v roce2015 jako pilot 0. generace ve výzvě D7 na Jesenicku.

Přihlásit se