Terénní kontaktní tým

Terénní kontakní tým vznikl v rámci pilotního projektu „Model komunitní péče v regionu Jesenicka“, který byl financován z programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím MZ. Na projekt se podařilo navázat dalšími zdroji.

Tato aktivita propojuje poskytování zdravotních a sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v regionu Jesenicka.

Terénní tým působí na územíokresu Jeseník od prosince 2014, aktivně vyhledává a oslovuje osoby s duševním onemocněním , které potřebují podporu a pomoc při léčbě (osoby propuštěné z hospitalizace, osoby, které vytipuje regionální tým spolupracujících organizací nebo doporučí spolupracující lékaři nebo úřady).

Tým se věnuje osobám s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí v souladu s koncepcí komunitní péče a v souladu s koncepcí reformy psychiatrické péče v ČR.

Členové týmu: psychiatr, psycholog, sociální pracovník, peer konzultant.

Zaměření intervencí: 

  • Plánování a koordinace péče, vč. sledování a hodnocení průběhu služby.
  • Nácvik praktických a sociálních dovedností zaměřený na řešení problémů spojených s běžnými každodenními aktivitami (hospodaření s penězi, sebeobsluha, komunikace, organizace času, hledání zaměstnání).
  • Individuální psychologické poradenství. 
  • Aktivizace sociální sítě klienta (práce s nejbližším okolím – příbuzní, přátelé, sousedi).
  • Sdílení osobního příběhu.
Fotografie
Obrázek bez názvu
Přihlásit se