Síťová setkání pro rodiny v krizi s dítětem

Díky podpoře Olomouckého kraje v dotačním programu pro sociální oblast – podpora prorodinných aktivit, jsme v roce 2020 mohli pracovat metodou síťových setkání s rodinami s dítětem v těžké krizi.

Díky dotaci získaly terapeutickou podporu 3 rodiny s dítětem v krizi z okresu Jeseník,  proběhlo 7 síťových setkání s využitím metody Otevřeného dialogu s jednotlivými rodinami, vždy za účasti našich 2 odborných pracovníků, facilitátorů.

Na výběru vhodných rodin s námi spolupracovali ambulantní psychologové, sociální pracovníci obcí s rozšířenou působností a další organizace.

Síťových setkání se účastnili rodiče s dětmi, sourozenci, nevlastní sourozenci, opatrovník atd.

Věříme, že podpora rodin s dětmi bude možná i v dalších letech a umožní nastartovat model, s úspěchem využívaný v zahraničí, zejména v severských zemích.