Akreditovaný výcvik v "Otevřeném dialogu"

Nabízíme akreditovaný výcvik v metodě "Otevřeného dialogu"  se zahraničními lektory a praktickými nácviky síťových setkání s klienty v rozsahu 150 hodin .

Druhý běh zahájíme v únoru 2019, dvoudenní setkání budou probíhat 1xměsíčně v JESENÍKU.

Leták pro 2.běh najdete  zde

Formulář pro přihlášení nebo pro kontakt/dotaz k výcviku zde

OTEVŘENÝ DIALOG – VÝCVIKOVÝ KURZ (2.běh)

pro pracovníky pomáhajících profesí, zvláště v oblasti duševního zdraví

Lektoři výcviku:  

Lenka Turková

Ryszard Spychalski

Odborný garant: Mark Steven Hopfenbeck (bude přítomen minimálně na 1 výcvikovém setkání)

Místo konání: JESENÍK
Rozsah: 150 hodin,  ZAHÁJENÍ VÝCVIKU: 22.-23.2.2018, většinou půjde o bloky po 16ti hodinách 1x měsíčně

Kurz je akreditován MPSV: (akreditace č. A2018/0189-SP/PC)


Kapacita: 20 účastníků  
Jazyk:  český jazyk, při přítomnosti anglického lektora  - garanta bude zajištěn překlad
Cena: 18 000 Kč (lze hradit ve splátkách)

Pro koho je kurz určen? Výcvikový kurz  je vhodný pro všechny pracovníky v pomáhajících profesích, kteří chtějí zvýšit kvalitu své práce s klienty obecně.  Je otevřen lidem s různým profesním zázemím: zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, peer pracovníkům, psychiatrům, psychologům.  

Co nabízíme?   V průběhu výcviku bude představen Otevřený dialog jako metoda i jako přístup k životu. Budou představeny hlavní principy Otevřeného dialogu i historie metody. Účastníci budou obeznámeni s podstatou dialogické praxe, osvojí si základní dovednosti naslouchání, absolvují řadu cvičení pro utváření dialogické praxe, včetně tréninku reflektování.

Výcvik je založen zejména na vlastní zkušenosti bytí v dialogu, skrze kterou si účastníci osvojují filozofii Otevřeného dialogu, jeho principy a vodítka. Součástí bude i sebezkušenost a také supervizní práce.  Budou probrána témata práce se sociální sítí klienta, práce s krizí apod. Důraz bude kladen zejména na praktický nácvik metody, budou využívány praktické ukázky metody, modelové situace apod.

Zahrada 2000 je aktuálně jedinou organizací v ČR, která realizuje síťové setkání. Výhodou kurzu bude tedy možnost vidět a také trénovat práci se sítí formou praktických nácviků s  klienty.

Předpokládáme, že absolvování tohoto výcviku zvýší celkovou úroveň kvality práce pracovníků v pomáhajících profesích. Kurz je proto vhodný pro ty, kteří neplánují přímo realizovat síťová setkání otevřeného dialogu, ale pracují s klienty a chtějí se zdokonalit v procesech připojování a dobrého naslouchání, tedy zvýšit kvalitu své práce s klienty obecně.

Jak se přihlásit?  

Přihlášky prostřednictvím formuláře zde  nebo emailem na info@zahrada2000.cz

Pro více informací kontaktujte Lenku Turkovou na e-mailu : l.turkova@zahrada2000.cz nebo na  telefonu 739 036 165

·         Mark Steven Hopfenbeck - odborný garant výcviku   

Mark Steven Hopfenbeck je antropolog a docent na Norské vědecko technické univerzitě (NTNU) v Trondheimu, kde působí na katedře zdravotních věd. Vede nejdéle fungující postgraduální vzdělávací program v Otevřeném dialogu, nepočítáme-li vzdělávání ve Finsku, kde Otevřený dialog vznikl. Ve spolupráci s psychiatrem Rusellem Razzaque a rodinným terapeutem Valem Jacksonem je Mark také koordinátorem vzdělávání v projektu otevřených dialogů s peer podporou ve Velké Británii. V České republice Mark spolupracuje od roku 2017 úzce s organizací Zahrada 2000, která se snaží o zavedení principů Otevřeného dialogu jak do postupů (a metodik) poskytovaných služeb, tak i do provozního chodu organizace.

·         Ryszard Spychalski – lektor výcviku

Psychoterapeut, pedagog, specialista resocializace, ergoterapeut, kognitivně-behaviorální psychoterapeut a  absolvent prvního polského výcviku "Otevřeného Dialogu". Absolvent kurzu systémové psychoterapie. V letech 2013 - 2017 přeškolil téměř 900 lidí metakognitivním způsobem tréninku MCT. Zakladatel Nadace Concordia a zakladatel a vedoucí prvního týmu "Otevřeného Dialogu" v Polsku. Ředitel v pečovatelském domě pro duševně nemocné.

·         Dr. Lenka Turková – lektor výcviku 

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP Olomouc, v roce 1991 zakončila doktorandské studium tamtéž. Jako klinický psycholog a psychoterapeut pracuje od roku 1990.  Jednou z částí profesní náplně je provozování vlastní klinické psychologické praxe ( RECOVIA psychologické centrum Jeseník s.r.o.). Po většinu svého profesního života působí aktivně v neziskové oblasti, především péče o duševní zdraví.  Je odborným garantem Zahrady 2000, z.s. Otevírat prostor a hledat cesty pro možnosti zotavení lidem s nejvážnějším duševním onemocněním, s respektem k jejich vlastním potřebám, považuje za své profesní poslání.  V průběhu psychoterapeutického vzdělávání absolvovala několik dlouholetých terapeutických výcviků např. výcvik v Rodinné terapii,  výcvik v Kognitivně behaviorální terapii, v Terapii zaměřené na řešení aj., které poskytují zázemí a dobrý základ pro terapeutickou práci. Za nejdůležitější však považuje vlastní životní zkušenosti.Věnuje se také supervizní práci (je absolventem výcviku ČIS) a lektorování (je lektorem CARe,  lektorem supervizní části  Výcviku v integrativní psychoterapii,   a řady  dalších kurzů. Je také členem skupiny propagující Otevřený dialog(www.otevrenedialogy.cz

Přihlásit se