Blázníš? No a!

„Blázníš? No a!“ je programem primární prevence pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15-20 let, který se věnuje duševnímu zdraví a duševním onemocněním.

Program realizuje tým složený z odborných pracovníků, kteří se věnují oblasti duševního zdraví v organizaci ZAHRADA 2000 z. s., a lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Náš tým je jeden ze 3 na Moravě ( + Práh Brno, Fokus Opava).

Máme za sebou více než 30 realizovaných programů.

Důvody, proč se zabývat duševním zdravím na škole

  • V dospívání se objevují traumata z nezvládnutých partnerských vztahů a vztahů s rodinou, problémy s vlastní identitou, závislostí a experimenty s drogami – to vše jsou situace s potenciálem vzniku psychické krize.
  • V dospívání propukají až 2/3 vážných psychických onemocnění. Nezvládnuté psychosociální krize jsou i jednou z důležitých příčin rostoucího výskytu sebevražedného chování u mladých lidí.
  • Neinformovanost a předsudky o duševním onemocnění jsou hlavní příčinou, proč lidé nevyhledají včas odbornou pomoc. Proto se prevence a péče o duševní zdraví stává jednou z priorit Světové zdravotnické organizace, Evropské unie i České republiky.

Cíle programu „Blázníš? No a!“

  • Podpora duševního zdraví, prevence v oblasti duševních onemocnění
  • Zvýšení zájmu o duševní zdraví
  • Dodání odvahy mluvit o problémech, vyhledat pomoc v případě krize
  • Porozumění vůči lidem s duševním onemocněním (mezi vrstevníky i obecně)

Struktura programu „Blázníš? No a!“

Program trvá jeden školní den (6 vyučovacích hodin) a je koncipován pro třídní kolektivy (případně početně odpovídající skupiny), je žádoucí účast třídního učitele či školního preventisty na programu. Samotný program je rozdělen do tří částí.

  • První částí je vzájemné představení, uvedení tématu duševního zdraví a nemoci, mapování znalostí a zkušeností skupiny z oblasti duševního zdraví. Navození důvěrné atmosféry. Diskuze doplněná výkladem, aktivizační techniky.
  • Ve druhé části dochází k rozpracování konkrétních témat z oblasti duševního zdraví formou kreativních technik – koláže, dramatizace atd. Pracuje se v menších skupinách s následnou prezentací a diskuzí nad jednotlivými tématy.
  • Obsahem třetí části je sdílení osobního příběhu člověka se zkušeností s duševním onemocněním, po kterém následuje prostor na dotazy. Celý program je uzavřen závěrečnou reflexí celého dne, studenti dostanou písemné materiály s odkazy na další informace o duševním zdraví a kontakty na síť odborníků a služeb v regionu v oblasti duševního zdraví.

Více se o programu můžete dozvědět na: www.blaznis-no-a.cz Facebook: Blázníš? No a

Máte zájem o realizaci projektu ve Vaší škole?

kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@zahrada2000.cz

BNA tým 2022

Náš BNA tým :).