Regionální tým spolupracujících organizací

"Regionální tým spolupracujících organizací" 

Regionální tým je tvořen zástupci subjektů, které se věnují péči o osoby s duševním onemocněním, nebo s nimi přicházejí při své práci do kontaktu. V týmu jsou např. zástupci zdravotnických zařízení, poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků sociálních odborů obcí a pověřených úřadů státní správy.

Zástupci organizací se 1x za 3 měsíce setkávají na koordinačních schůzkách, na kterých řeší společná témata a otázky provázející osoby s duševním onemocněním.

Do regionálního týmu se postupně zapojili zástupci již 20 subjektů (úřadů, obcí, poskytovatelů sociálních služeb,...), děkujeme.

Díky vytvoření regionálního týmu se rozvíjí mezioborová komunikace o problematice osob s duševním onemocněním. Cílem je koordinované péče v oblasti péče o duševní zdraví, výměna zkušeností, metodické sjednocení a zárověň pomoc k prvozáchytu duševně nemocných osob, které potřebují podporu v léčbě, ale nejsou dosud zachyceni sv systému sociálně - zdravotní péče.

S vytipovanými osobami, které potřebují podporu pak dále pracuje náš terénní tým, který se věnuje osobám s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí a navazuje tak na lůžkovou a ambulantní zdravotní péči v regionu (tým je tvořen psychologem, psychiatrem, sociálním pracovníkem a peer konzultantem).

Regionální tým jsme vytvořili v rámci projektu Model komunitní péče v regionu Jesenicka  v říjnu 2014. 

Od 1.8.2016 probíhala setkání díky podpoře ESF v rámci projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000895 Multidisciplinární péče o osoby s duševním onemocněním.

Od 1.4.2018 probíhají setkání díky podpoře projektu Otevřené dialogy v praxi ZAHRADY2000  reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007638.

Aktuální setkání:

 Další plánované setkání  proběhne 12.12.2019 od 9:00 ve Zdravé kavárně v Jeseníku.