Návazné aktivity

Někde v prostoru mezi sociálními službami a "ostrým" životem jsou aktivity, které na naše registrované sociální služby navazují a našim klientům pomáhají při přechodu do nechráněného prostředí otevřeného trhu práce a bydlení.

Patří sem náš systém zaměstnávání s podporou a různé formy podpory samostaného bydlení klientů, edukační programy atd. Tyto aktivity finacujeme z příjmů našich vymezených chráněných dílen a díky podpoře jednotlivých projektů podle aktuálních grantových schemat (např. ESF, MZ ČR atd.).