Terénní forma služby

Náš terénní tým v regionu Jesenicka navštěvuje uživatele v jejich přirozeném prostředí (v jejich bytech, v kavárnách), pomáhá klientům v jednání na úřadech a institucích.

V oblasti prvokontaktů spolupracujeme s jednotlivými městskými úřady a ošetřujícími lékaři, psychiatry i klinickými psychology.