Edukačně terapeutické skupiny pro osoby s duševním onemocněním a jejich blízké

Osoby s duševním onemocněním a jejich blízcí mají možnost se účastnit edukačně terapeutických skupin vedených psychologem. Cílem je zvýšení informovanosti o duševním onemocnění a možnostech předcházení relapsu. Prostor je také věnován skupinové psychoterapii.

Edukačně terapeutické skupiny pro osoby s duševním onemocněním

Od konce roku 2014 probíhají jednotlivé běhy tohoto kurzu pro osoby s duševním onemocněním. Skupiny budou probíhat 1x týdně 4 vyučovací hodiny, po dobu 10 měsíců. V každé skupině je zpravidla 5-8 osob a skupiny jsou uzavřené. Skupiny vede psycholog.

Skupiny se konají zpravidla na Lipovské 1177, Jeseník nebo v prostorách našeho psychosociálního stacionáře.

V čem mi může být účast na kurzu užitečná?

 • Získám užitečné informace o tom, co je to duševní onemocnění a jaká známe, jaké jsou jejich příznaky, příčiny, průběh a prognóza.
 • Dozvím se více o tom, jaké jsou možnosti léčby, jaké služby mohu využívat a na koho je možné se obrátit.
 • Budeme se věnovat tomu, jak zabránit relapsu a jak dosáhnout zotavení.
 • Budeme hovořit o tom, jaký vliv má na duševní onemocnění stres, jak zvládat krize, jak je v procesu zotavení důležitá rodina a blízcí, co jsou to svépomocné skupiny, jaké rizika s sebou nesou drogy, alkohol a jiné návykové látky.
 • Seznámím se s novými lidmi, kteří mají podobné problémy jako já.
 • Budu členem skupiny, které budu moci důvěřovat, kde se budu moci otevřít, vypovídat se.
 • Budu mít příležitost řešit své problémy a také se lépe bránit relapsu svého onemocnění.
 • Kromě toho se budeme věnovat nácviku komunikačních dovedností, tréninku kognitivních funkcí, budeme hrát hry, promítat si filmy s tematikou duševních onemocnění, k dispozici bude literatura o duševních nemocech apod.

Edukačně terapeutická skupina pro rodinné příslušníky a blízké osoby s duševním onemocněním

Od prosince roku 2014 v Zahradě 2000 probíhají také edukačně terapeutické skupiny pro rodiny a blízké osoby s duševním onemocněním.

Skupiny probíhají zpravidla 1x měsíčně, po dobu 18 měsíců. V každé skupině je 5-8 osob (možno i více) a skupiny jsou otevřené (tj. není nutné se účastnit všech skupin, je možné přijít jen jednou, několikrát)... Skupiny vede psycholog – Dr. Lenka Turková

V čem mi může být účast na skupinách užitečná?

 • Seznámím se s novými lidmi, kteří mají podobné problémy jako já a kteří mají ve svém blízkém okolí osobu, která se potýká s duševním onemocněním.
 • Získám užitečné informace o tom, co je to duševní onemocnění, dozvím se více o tom, jaké jsou možnosti léčby, jaké služby může duševně nemocný využívat a na koho je možné se. Budeme se věnovat tomu, jak zabránit relapsu a jak dosáhnout zotavení a jak tomu může být nápomocna rodina a blízcí.
 • Budeme hovořit o tom, jak je v procesu zotavení důležitá právě rodina a blízcí.
 • Budeme se zabývat tím, jak se vyrovnat s duševním onemocněním blízké osoby, budeme moci sdílet své zkušenosti a nápady s ostatními lidmi, kteří mají podobnou zkušenost.

V případě zájmu o účast ve skupinách a pro více informací nás prosím kontaktujte:teren@zahrada2000.cz, 775 148 189