Recovery - ucelený systém podpory

Nabízíme ucelený návazný systém péče, který umožňuje našim klientům postupný návrat do "běžného" života. Systém propojené zdravotně - sociální péče zahrnuje podporu v oblasti bydlení, podporu v oblasti zaměstnání v kombinaci s podporou v dalších oblastech života.

Základní principy se kterými pracujeme:
  • přijetí a respekt
  • důvěra a odpovědnost