Ukončené projekty

V minulých letech jsme získali podporu na následující projekty (a tyto projekty jsme zdárně uskutečnili i zadministrovali):

Díky přispění  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (administrováno NROS) jsme realizovali v letech 2005/2006  projekt„Klíč k bráně společnosti“.

Díky přispění Evropské unie a státního rozpočtu ČR (administrováno MPSV a NVF)  jsme v letech 2005/2006 realizovali  v rámci PHARE 2003 projekt "Zkvalitnění služeb sociálně rehabilitačního centra Zahrada". Tento projekt nám umožnil  rozšířit vybavení našich pracovních dílen, provést řadu vzdělávacích aktivit a kurzů atd.

V průběhu roku 2009 jsme uspěli ve 2 veřejných zakázkách zadaných Olomouckým krajem v rámci projektu "Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji",s účinností od 1.10.2009 jsme  uzavřely smlouvy o zajištění poskytování těchto sociálních služeb. V kontraktu s Olomouckým krajem pokračujeme i v letech 2011, 2012, 2013 a 2014.

V roce 2011 jsme uspěli v první výzvě Blokového grantu fondu pro nestátní neziskové organizace a získali jsme tak pro  projekt „Řemeslná dílna pro osoby s duševním onemocněním“ grant ve výši 1.786.069,- Kč. Projekt v délce 15 měsíců jsme zahájili 13.4.2011. Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko - české spolupráce.

V roce 2011 jsme z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu získali dotaci 3.974.614,10 Kč  na realizaci projektu „Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním“, tento projekt v délce 34 měsíců jsme zahájili 1.5.2011. 

V roce 2011 jsme z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu získali dotaci 4.556.522,80 Kč  na realizaci projektu „Malá dílna v Zahradě 2000 - klíč k integraci ZP osob“, tento projekt v délce 24 měsíců jsme zahájili 15.10.2011.  

V roce 2011 jsme zvítězili ve výběrovém řízení  Města Jeseník na zakázku "Nastavení mezioborové spolupráce sociální rehabilitace" v rámci individuálního projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ č. CZ.1.04/3.2.00/55.00006, od 1.1.2012 tuto zakázku v délce 39 měsíců realizujeme.

Od 15.8.2012 jsme zahájili pro veřejnost provoz "Centra pro podporu zaměstnávání ZP osob" v Jeseníku podpořený z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu částkou 5.292.875,- Kč , tento projek č. CZ.1.04/3.3.05/75.00105  v délce 24 měsíců jsme zahájili 1.7.2012.

Od 15.8.2012 jsme zahájili pro veřejnost provoz "Pracovního poradenského centra pro zdravotně postižené osoby"  ve Zlatých Horách podpořený z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu, tento projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00184  v délce 24 měsíců jsme zahájili 1.7.2012.   

V průběhu roku 2012 jsme uspěli ve veřejné zakázce zadané Olomouckým krajem v rámci projektu "Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00064", na období 1.1.2013 - 31.12.2014 máme uzavřenu smlouvu o zajištění poskytování služby sociální rehabilitace. 

1.3.2013 jsme zahájili dvouletý projet "Strategie zvládání stresu jako prevence relapsu"   podpořený z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu( CZ.1.04/3.1.02/86.00061).  

1.11.2014 jsme zahájili roční projekt "Dobří sousedé", podpořený z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu (registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D7.00017)

1.11.2014 jsme zahájili roční projekt „Společně za kvalitou péče o duševní zdraví na Jesenicku“, podpořený z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu (registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00003)

Od 1.10.2014 jsme zahájili dvouletý projekt "Model komunitní péče v regionu Jesenicko". Díky podpoře z programu švýcarsko - české spolupráce prostřednistvím Ministerstva zdravotnictví ČR jsme vytvořili pilotní model komunitní péče o osoby s duševním onemocněním na Jesenicku.

11.5.2015 jsme díky podpoře Programu CZ11  „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014 prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR  zahájili projekt  "Denní stacionář Sociálně rehabilitačního centra Zahrada 2000"

 v prosinci 2016 poskytl prostředky na náš roční terapeutický program „Strategie zvládání stresu jako prevence relapsu“. Tento unikátní program včetně metodiky jsme vytvořili a úspěšně odzkoušeli v roce 2014.

Počátkem roku 2016 jsme uspěli ve výběrových řízeních na 2 veřejné zakázky zadané Olomouckým krajem v rámci projektu "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji", s účinností od 1.4.2016 jsme uzavřeli smlouvy o zajištění poskytování těchto sociálních služeb.

1.8.2016 jsme zahájili projekt “Multidisciplinární péče o osoby s duševním onemocněním, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000895, v délce 24 měsíců, podpořený ESF.

1.3.2017 jsme zahájili projekt “Komunitní sociální práce”, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006135, podpořený ESF. Projekt v délce 36 měsíců nám umožní rozvinout a posunout naše pojetí komunitní péče.

15.3.2017 jsme zahájili projekt “Komplexní podpora”CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006134, podpořený ESF. Projekt v délce 34 měsíců  je zaměřen na pomoc se vstupem a udržením se na trhu práce a finanční stabilizaci účastníků, bude probíhat formou skupinové i individuální práce.

1.4.2017 jsme zahájili projekt "DOBŘÍ SOUSEDÉ JSOU TAKÉ NA BLANENSKU", s délkou realizace 24 měsíců, reg.č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624. V rámci projektu  spolu s partnerem Práh jižní Morava, z.ú. přinášíme do okresu Blansko sociální inovaci – celostní model péče o osoby s duševním onemocněním. Tento model v praxi vyzkoušela ZAHRADA 2000 z.s. v roce 2015 jako pilot 0. generace ve výzvě D7 na Jesenicku.

1.4.2018 jsme díky projektu Otevřené dialogy v praxi ZAHRADY2000  reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007638 s délkou 24 měsíců, zahájili zavádění metody Otevřeného dialogu do přímé péče i do chodu organizace. 

1.9.2018 jsme zahájili projekt Doplnění zařízení a vybavení sociálních služeb ZAHRADY2000  reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007663 s délkou 6 měsíců.