Nabídka služeb pro veřejnost i právnické osoby

Jsme nestátní nezisková organizace, která se snaží o finanční nezávislost na dotačních zdrojích. Proto provozujeme tzv. "sociální podnik" - několik ekonomicky oddělených provozů. Jejich zisk investujeme zpět do jejich rozvoje i na dofinancování našich sociálních služeb. 

V těchto provozech nacházejí zaměstnání naši bývalí klienti sociálních služeb a další osoby se zdravotním postižením, pro které je jinak hodně složité najít pracovní uplatnění.

Výrobky a služby našich provozů jsou kvalitou i cenou plně konkurenceschopné otevřenému trhu, snažíme se při jejich provozu obejít se bez dotací. Využíváme jen nárokovou podporu vyplývající ze zákona o zaměstnanosti a na rozjezd jednotlivých provozů dotační tituly ESF a podobně. 

39 osob se zdravotním postižením zaměstnáváme v samostatných provozech.

A protože zaměstnáváme řadu schopných odborníků, nabízíme i odborné služby:

Nákupem našich výrobků si mohou zaměstnavatelé splnit tzv."náhradní plnění" podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.)

1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Novela nově :) stanoví, že náhradní plnění je uznatelné pouze v případě, že dodavatel (tj. my) nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení odběratelem vloží údaje do elektronické  evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pokud tedy máte v úmyslu uplatnit fakturu od nás jako náhradní plnění, informujte nás o tom prosím již při objednávce!!

Fotografie
PB168963.JPG
CIMG4873 (640x480).jpg
CIMG4286.JPG
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Přihlásit se