Komplexní psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu

   

Máme akreditován a realizuje první běh 5-letého sebezkušenostního komplexního vzdělávacího programu, který byl rozhodnutím komise Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) ze dne 16.12.2020 schválen pro oblast zdravotnictví. Zahrnuje 200 hodin teorie, 320 hodin sebezkušenosti a 200 hodin supervize. 

Otevřený dialog je inovativní, dynamicky se rozvíjející terapeutický směr navazující na tradici rodinné a systemické terapie, obohacený o koncepty dialogismu a mindfulness. Jeho využití je široké a přesahuje oblast duševního zdraví, výzkumně byla potvrzena jeho vysoká účinnost především při práci s lidmi s psychotickými obtížemi.

Výcvik je připraven pro pracovníky center duševního zdraví, členy multidisciplinárních týmů zdravotních i sociálních služeb, pro ambulantní psychology, psychiatry a psychoterapeuty, pro sociální, komunitní pracovníky a peer pracovníky, kteří chtějí pracovat psychoterapeuticky.  

Úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu postačuje lékařům s atestací v klinickém oboru a klinickým psychologům k žádosti o Evropský certifikát psychoterapie (ECP) vydávaný European Association for Psychotherapy.

Výcvik jsme zahájili v r. 2022

Místo konání výcviku: Jeseník

Dotazy prosím směřujte na:

Dr. Lenku TURKOVOU, l.turkova@zahrada2000.cz +420 739 036 165

nebo

 Pavla Nepustila, Ph.D., nepustil@narativ.cz +420 777 916 280

Složení lektorského a supervizního týmu 

Dr. Lenka Turková (garantka a hlavní lektorka), Zahrada 2000, Jeseník

Pavel Nepustil, Ph.D., Narativ, Brno

MUDr. Ondrej Žiak, Zahrada 2000, Jeseník

Mgr. Petr Hudlička, Fokus Praha

MUDr. David Skorunka, Ph.D., Lékařská fakulta, Univerzita Hradec Králové

Lucie Hornová, Ph.D., Psychologická a psychoterapeutická ambulance, Rychnov nad Kněžnou

Mgr. Pavlína Vedralová, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Liberec

Eija-Liisa Rautiainen, Ph.D., Dialogic Partners, Helsinki, Finsko

Čestným garantem výcviku je prof. Jaakko Seikkula, Ph.D., University of Jyvaskyla, Finsko

Dobrým informačním zdrojem k Otevřenému dialogu je také web http://www.otevrenedialogy.cz/