Příprava a administrace projektů

Nabízíme organizacím a firmám přípravu, zpracování i administraci projektů do grantových výzev včetně ESF, nadací atd. Náš kvalitní projektový tým má bohaté zkušenosti např. s projekty ESF, s tvz. Švýcarskými fondy, Norskými fondy, výzvami krajských úřadů atd.

Přihlásit se