Regionální tým spolupracujících organizací

V rámci projektu Model komunitní péče v regionu Jesenicka jsme vytvořili v říjnu 2014 "Regionální tým spolupracujícíh organizací" .

Regionální tým je tvořen zástupci subjektů, které se věnují péči o osoby s duševním onemocněním, nebo s nimi přicházejí do kontaktu, v týmu jsou např. zástupci zdravotnických zařízení, poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků sociálních odborů pověřených úřadů státní správy.

Zástupci organizací se 1x za dva měsíce setkávají na koordinačních schůzkách, na kterých řeší společná témata a otázky provázející osoby s duševním onemocněním.

Do regionálního týmu se postupně zapojili zástupci již 20 subjektů (úřadů, obcí, poskytovatelů sociálních služeb,...), děkujeme.

Díky vytvoření regionálního týmu se rozvíjí mezioborová komunikace o problematice osob s duševním onemocněním. Cílem by je vytipování duševně nemocných osob, které potřebují podporu v léčbě.

S vytipovanými osobami, které potřebují podporu pak dále pracuje náš terénní tým, který se věnuje osobám s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí a navazuje tak na lůžkovou a ambulantní zdravotní péči v regionu. Tým je tvořen psychologem, psychiatrem, sociálním pracovníkem a peer konzultantem (pracovník s vlastní zkušeností s duševním onemocněním).

Od 1.8.2016 probíhají setkání díky podpoře ESF v rámci projektu:

 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000895 Multidisciplinární péče o osoby s duševním onemocněním.

Setkání plánované na úterý 12.9.2017 bylo odloženo, PROBĚHNE 17.10.2017 od 9.00 v Jeseníku.

Důvodem odložení termínu je svolání jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR ve stejném termínu (kulatý stůl k Norským fondům), děkujeme za pochopení.

Přihlásit se