Bálintovské supervizní skupiny

Pro všechny, kdo se ve své profesi (na úřadech, v sociálních službách,...) potkávají s osobami s duševním onemocněním nabízíme od listopadu 2014 ojedinělou možnost konzultovat a debatovat svoje postoje a postupy s kolegy pod supervizí zkušeného odborníka.

Díky podpoře MZ ČR a ESF v rámci našeho projektu CZ.1.04/3.1.03/D5.0003 "Společně za kvalitou péče o duševní zdraví na Jesenicku" jsme vytvořili supervizní skupinu napříč organizacemi, určenou pro profesionály, kteří se ve své praxi setkávají s osobami s duševním onemocněním. Skupina je určena pro max. 10 účastníků z různých organizací. Probíhá 3 hodiny 1x za 2 měsíce. Skupina je vedena zkušeným supervizorem, klinickým psychologem s dlouholetou zkušeností s osobami s duševním onemocněním (Dr. Lenka Turková).

Cílem Balintovských skupin je profesně se rozvíjet, posilovat vlastní profesní kompetence v oblasti práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním. Stěžejní je také výměna zkušeností napříč organizacemi v oblasti podpory osob s DO. Budeme se zaměřovat na řešení odborné problematiky související s DO, od témat typu rozeznání DO, přes případové vedení až po hledání podpory pro klienty s DO.

Od 1.8.2016 probíhají setkání díky podpoře ESF v rámci projektu:

 CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000895 Multidisciplinární péče o osoby s duševním onemocněním.


Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se předem nahlásit – na emailu vzdelavani@zahrada2000.cz

Přihlásit se