Příprava projektových žádostí, evaluace a administrace projektů

Nabízíme zpracování a administraci zejména neinvestičních projektových žádostí do strukturálních fondů EU, do grantových schemat ministerstev, krajů, nadačních fondů atd., přípravu projektových záměrů a námětů i jejich částí, zpracování evaluačních plánů a podobných úžasných věcí.

K dispozici máme kvalitní tým odborníků (certifikovaní projektoví manažeři, účetní, marketingoví odborníci atd.) s několikaletou zkušeností v této oblasti, tým který úspěšně zpracoval řadu projektových žádostí a většinu těchto projektů i administroval (v rozsahu cca 35 milionů Kč za poslední 3 roky).

Rádi pro vás připravíme řešení "na klíč", jsme ale připraveni poskytovat i dílčí konzultace a zpracovat i menší grantové žádosti - pro nabídku nás neváhejte kontaktovat na emailu projekty@zahrada2000.cz. 

Samozřejmostí je svižná elektronická komunikace, využívání Skype konzultací, chatu atd., rádi ale za vámi přijedeme nebo vás uvítáme v našich prostorách na Lipovské ulici v Jeseníku

Nákupem našich služeb si mohou zaměstnavatelé splnit tzv."náhradní plnění" podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.)

Přihlásit se