Pracoviště digitalizace

Jako budoucí projekt připravujeme pracoviště digitalizace, které bude nabízet skenování dokumentů, digitalizaci archivů a podkladů včetně převodu do různých formátů.

Od 15.5.2018 se učíme a připravujeme na budoucí zaměstnání díky podpoře ESF v rámci tréninkových míst na pracovišti digitalizace (reg.č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006134).

V rámci tréninkových míst bezplatně zpracováváme podklady pro MěÚ Jeseník, který nám na oplátku poskytl bezplatně prostory. Děkujeme!

Na tréninkových místech se pod vedením pracovního asistenta připravují souběžně 3 osoby na DPČ v rozsahu 240 hodin. S ohledem na  individuální potřeby každého účastníka je pracovní fond čerpán rozloženě po dobu max 5ti měsíců.

Zaměření pracoviště: základní použití skenerů a tiskárny a jejich uživatelská údržba; převod papírových dokumentů do digitální podoby, archivace digitálních dat, digitalizaci fotografií a filmových záznamů - převod mezi formáty; tvorba jednoduchých grafických návrhů a jejich digitální zpracování.

V průběhu aktivity  účastníci dále spolupracují s našimi pracovními poradci na hledání návazného zaměstnání.

Přihlásit se