ČSOB pomáhá šicí dílně

V rámci akce "ČSOB pomáhá regionům" vybrala ČSOB náš projekt "Když nůžky nestačí" jako jeden ze 4 v regionu, který podpoří. O konečné výši podpory (50.000 Kč - 25.000 Kč) rozhodují drobní dárci, resp. pořadí jednotlivých projektů podle výše drobných příspěvků.

Váš případný dar sníží váš základ daně -  vystavíme vám "potvrzení o daru"!

Děkujeme za podporu!

Výtěžek akce bude sloužit na vybavení naší šicí dílny o řezací stroj. Dílna zaměstnává 14 osob se zdravotním postižením, při zakázkách většího rozsahu je ruční stříhání limitujícím faktorem pro objem výroby.

Pomůžete nám zvýšit produkci, umožníte nám zaměstnat dalšího člověka!

Přihlásit se