Destigmatizační kampaň

Věnujeme se práci pro duševně nemocné v regionu Jesenicka od roku 1998 a víme, že hranice mezi zdravím a nemocí je opravdu hodně tenká.

Proto příliš nerozlišujeme,  kdo je odborný pracovník, kdo je klient, kdo je bývalý klient v roli odborného pracovníka atd. U nás (stejně jako v životě) se nepozná kdo je kdo ani podle množství akademických titulů, ani podle vzhledu, ani podle množství smyslu pro humor.

Zaznamenáváme pořád hodně dezinformací, obav a nejasností co to znamená, když je člověk nemocný (např. duševně). A chceme s tím něco udělat, proto jsme se rozhodli uspořádat  propagační, marketingové a jiné veselé akce (kterým se chytře říká destigmatizace) .

Jejich součástí je i náš specializovaný webík DESTIGMA.CZ,  který obsahuje spoustu informací s touto problematikou spojených.

Snažíme se "destigmatizaci" provádět průběžně jako běžnou součást naší práce, snažíme se, aby naše aktivity byly otevřené a transparentní, prezentujeme se opravdu často na akcích pro věřejnost (trhy, jarmarky) a veřejnost zveme na naše akce.

I ve virtuálním světě:).

1.3.2017 jsme zahájili projekt “Komunitní sociální práce”, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006135, podpořený ESF. Projekt v délce 36 měsíců nám umožní rozvinout a posunout naše pojetí komunitní péče, jeho součástí bude i řada destigmatizačních akcí pro veřejnost.

Těšíme se i na Vás:)

Přihlásit se