Nabízíme pomoc se zpracováním žádostí nebo vyřízení dotace "na klíč" včetně jednání s Úřadem práce ČR.

- POVEZ II (podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

- Záruky pro mladé v Olomouckém kraji

- Mámo ,táto neseďte doma

- Vzdělávání a dovednosti pro trh práce

Přihlásit se