Otevřený dialog v praxi

Otevřený dialog v praxi

Hlavním motivem OTEVŘENÝCH DIALOGŮ je práce s rodinou a s celou sítí klienta.
Metoda je známá především díky práci Jaaka Seikkuly, který pracoval ve Finském Torniu jako klinický psycholog od roku 1981. Prvotní ideou bylo zapojení rodin klientů do léčby závažných duševních potíží. Otevřený Dialog, ve smyslu upřímné, otevřené konverzace ukázal na důležitost zohlednění každého hlasu v síti. Jde o to, druhému člověku naslouchat a brát jej vážně tak, aby krok za krokem mohl lépe a lépe artikulovat svoji zkušenost, byť se jeví jako „psychotická“. Tým pracovníků v severním Laponsku zjistil, že pokud se otevře prostor pro práci s emočními dilematy, symptomy mohou postupně vymizet.
V pojetí Otevřeného Dialogu vzniká psychóza následkem potížíve vztazích, kdy jednotlivé hlasy nemohly být vyslyšeny. Cílem je tedy předejít odcizení a obnovit vztahy v rodinách a blízké síti.

"Otevřené dialogy" jsou model který je nám blízký, snažíme se ho proto v práci s klienty používat a v praxi rozvíjet.

 Díky podpoře Norských fondů se nám podařilo v Jeseníku v termínu 5.-9.6.2017 uspořádat  workshop "Otevřené dialogy v praxi" za účasti odborníků z Norska (University of Science and Technology), které doplnili hosté z Polska (Nadace Concordia) i kolegové z ČR (Práh Jižní Morava z.ú).

Pracovní část workshopu byla určena pro  naše odborné pracovníky se zkušeností s Otevřenými dialogy a spolupracující odborníky (z Psychiatrické nemocnice, dotčených úřadů) s cílem vytvořit základ pro využití Otevřených dialogů v naší praxi.

Ve čtvrtek (8.6.2017)  v Priessnitzových léčebných lázních od 14h proběhla panelová diskuze v širším odborném fóru a setkání účastníků s našimi klienty přímo ve službách.

Workshop vedli:

Mark Hopfenbeck je antropologem a docentem na Norwegian University of Science and Technology, kde je ředitelem nejdéle fungujícího post-graduálního programu Otevřené dialogy mimo území Finska. Ve spolupráci s psychiatrem Rusellem Razzaque a rodinným terapeutem Valem Jacksonem je také koordinátorem školení pro projekt Peer-podpory v rámci otevřených dialogů ve Spojeném království. 

Za shlédnutí určitě stojí:

Rozhovory s našimi norskými přáteli o Otevřeném dialogu během pobytu v Jeseníku.

Od dubna 2018 zahájíme intenzivní dvouletou spolupráci s uvedenými zahraničními odborníky, zavedeme Otevřené dialogy do postupů (a metodik) poskytovaných služeb a principy OD i do provozního chodu organizace (více zde).

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Videogalerie
Přihlásit se