Otevřený dialog v praxi

Otevřený dialog v praxi

    Hlavním motivem metody OTEVŘENÉHO DIALOGU je práce s rodinou a s celou sítí klienta v krizi a včasnost poskytnuté intervence.
 

 Díky podpoře Norských fondů se nám podařilo v Jeseníku v termínu 5. - 9. 6. 2017 uspořádat  workshop "Otevřené dialogy v praxi" za účasti odborníků z Norska (University of Science and Technology), které doplnili hosté z Polska (Nadace Concordia) i kolegové z ČR (Práh Jižní Morava z.ú).

Pracovní část workshopu byla určena pro  naše odborné pracovníky se zkušeností s Otevřeným dialogem a spolupracující odborníky (z Psychiatrické nemocnice, dotčených úřadů) s cílem vytvořit základ pro využití metody Otevřeného dialogu v naší praxi.

V Priessnitzových léčebných lázních  proběhla panelová diskuze o Otevřeném dialogu v širším odborném fóru a setkání účastníků s našimi klienty přímo ve službách.

Zahraniční spolupracovníci:

Odborný garant, Mark Steven Hopfenbeck, docent na Norwegian University of Science and Technology, ředitel nejdéle fungujícího post-graduálního programu Otevřené dialogy mimo území Finska. Ve spolupráci s psychiatrem Rusellem Razzaque a rodinným terapeutem Valem Jacksonem je koordinátorem školení pro projekt Peer-podpory v rámci otevřených dialogů v Británii.

Norští experti, Reiulf Oistein RuudPia Birgitte Jessen, terapeuti specializující se na duševní zdraví a rodinnou terapii. Spolu vedou kliniku DOBRÉHO DIALOGU, v rámci které nabízí své služby jednotlivcům i rodinám. Využívají Otevřené dialogy coby formou terapie, přičemž mnoho let spolupracují s profesory T. Andersenem a J. Seikkulou, autory metody OtD. Přednáší po celém světě a skupinám v Norsku a USA také poskytují supervizi přes Skype.

Anna Margrethe Flåm je klinická psycholožka, která pracuje na plný úvazek na Ústavu psychologie v UIT - Arktické univerzitě v Norsku. Již řadu let pracuje v psychologických službách v severní norské státní škole, ve zdravotnické službě zaměřené na duševní poruchy a služby péče o rodinu a ochranu. Je profesionálně spojena s reflexními procesy a týmy a s porozuměním a praktickým využitím Otevřeného Dialogu.

Polský odborník, Ryszard Spychalski, pedagog, specialista resocializace, ergoterapeut, kognitivně-behaviorální psychoterapeut, absolvent prvního polského týmu "Otevřeného Dialogu". Absolvent kurzu systémové psychoterapie. V letech 2013 - 2017 přeškolil téměř 900 lidí metakognitivním způsobem tréninku MCT. Zakladatel a vedoucí prvního týmu "Otevřeného Dialogu" v Polsku. Ředitel v pečovatelském domě pro duševně nemocné.

Náš multidisciplinární terénní tým využívá metodu Otevřeného dialogu při práci s některými klienty a rodinami, práce probíhá pod supervizí norských odborníků.

Pod odbornou garancí a supervizí Norských expertů probíhá od dubna 2018 dvouleté intenzivní zavádění metody OTEVŘENÝ DIALOG do přímé praxe s klienty i do procesu řízení v naší organizaci.

Pracovníci organizace projdou akreditovaným výcvikem v metodě "Otevřeného dialogu" (OD) se zahraničními lektory v rozsahu 150 hodin (akreditace MPSV, č.8834–224/3) a praktickými nácviky pod supervizí norských odborníků v rozsahu 200 hodin.

Principy OD budou zapracovány do stávajících metodik práce s klienty v organizaci.

Dialogické principy budou implementovány do řízení organizace (do provozních metodik a postupů, do systému porad), budou přenastavena komunikační schemata a role v organizaci.

Pracovníci organizace se budou účastnit zahraničních stáží a konferencí věnovaných OD.

Odborným garantem projektu je Mark Steven Hopfenbeck

Rozhovory k OD s našimi norskými přáteli v Jeseníku najdete zde

Promo video z našeho workshopu k OD najdete zde

Pěkné ilustrační video k OD (s českými titulky) je ke shlédnutí zde

Připravujeme druhý běh akreditovaného výcviku (akreditace MPSV) v Otevřeném dialogu od února 2019!

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Videogalerie
Přihlásit se