Otevřený dialog v praxi

Otevřený dialog v praxi

Hlavním motivem OTEVŘENÝCH DIALOGŮ je práce s rodinou a s celou sítí klienta a včasnost poskytnuté intervence.
 

"Otevřené Dialogy" jsou model, který je nám blízký, snažíme se ho proto v práci s klienty používat a v praxi rozvíjet.

 Díky podpoře Norských fondů se nám podařilo v Jeseníku v termínu 5. - 9. 6. 2017 uspořádat  workshop "Otevřené dialogy v praxi" za účasti odborníků z Norska (University of Science and Technology), které doplnili hosté z Polska (Nadace Concordia) i kolegové z ČR (Práh Jižní Morava z.ú).

Pracovní část workshopu byla určena pro  naše odborné pracovníky se zkušeností s Otevřenými dialogy a spolupracující odborníky (z Psychiatrické nemocnice, dotčených úřadů) s cílem vytvořit základ pro využití Otevřených dialogů v naší praxi.

Ve čtvrtek (8.6.2017)  v Priessnitzových léčebných lázních od 14h proběhla panelová diskuze v širším odborném fóru a setkání účastníků s našimi klienty přímo ve službách.

Workshop vedli:

Mark Hopfenbeck, antropolog a docent na Norwegian University of Science and Technology.

Reiulf Oistein Ruud a Pia Birgitte Jessen, terapeuti specializující se na duševní zdraví a rodinnou terapii, kteří spolu vedou kliniku DOBRÉHO DIALOGU na severu Norska.

Od dubna 2018 jsme zahájíli intenzivní dvouletou spolupráci s uvedenými zahraničními odborníky, zavádíme Otevřené dialogy do postupů (a metodik) poskytovaných služeb a principy OD i do provozního chodu organizace (více zde)

Zahraniční spolupracovníci:

Odborný garant, Mark Steven Hopfenbeck, docent na Norwegian University of Science and Technology, ředitel nejdéle fungujícího post-graduálního programu Otevřené dialogy s výjimkou Finska. Ve spolupráci s psychiatrem Rusellem Razzaque a rodinným terapeutem Valem Jacksonem je koordinátorem školení pro projekt Peer-podpory v rámci otevřených dialogů v Británii.

Norští experti, Reiulf Oistein RuudPia Birgitte Jessen, terapeuti specializující se na duševní zdraví a rodinnou terapii. Spolu vedou kliniku DOBRÉHO DIALOGU, v rámci které nabízí své služby jednotlivcům i rodinám. Využívají Otevřené dialogy coby formou terapie, přičemž mnoho let spolupracují s profesory T. Andersenem a J. Seikkulou, autory metody OtD. Přednáší po celém světě a skupinám v Norsku a USA také poskytují supervizi přes Skype.

Anna Margrethe Flåm je klinická psycholožka, která pracuje na plný úvazek na Ústavu psychologie v UIT - Arktické univerzitě v Norsku. Již řadu let pracuje v psychologických službách v severní norské státní škole, ve zdravotnické službě zaměřené na duševní poruchy a služby péče o rodinu a ochranu. Je profesionálně spojena s reflexními procesy a týmy a s porozuměním a praktickým využitím Otevřeného Dialogu.

Polský odborník, Ryszard Spychalski, pedagog, specialista resocializace, ergoterapeut, kognitivně-behaviorální psychoterapeut, absolvent prvního polského týmu "Otevřeného Dialogu". Absolvent kurzu systémové psychoterapie. V letech 2013 - 2017 přeškolil téměř 900 lidí metakognitivním způsobem tréninku MCT. Zakladatel a vedoucí prvního týmu "Otevřeného Dialogu" v Polsku. Ředitel v pečovatelském domě pro duševně nemocné.

Máme akreditovaný výcvik v Otevřeném dialogu (akreditace MPSV), vedený zahraničními odborníky. Výcvikem prochází 10 našich pracovníků v přímé péči.

Náš multidisciplinární terénní tým využívá metodu Otevřeného dialogu při práci s některými klienty a rodinami, práce probíhá pod supervizí norských odborníků.

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Videogalerie
Přihlásit se