Komunitní knihovnička v Dětřichově - každý čtvrtek 12:30-15:00

Už jste byli v naší knihovničce nebo nám chcete darovat nějakou knihu s příběhem? 

Komunitní knihovnička v Dětřichově - každý čtvrtek 12:30-15:00https://www.facebook.com/zahrada2000.cz/photos/pcb.2139467616092078/2139463116092528/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB7zQyiFzVfkHo3qbVfmASsqopN1zVvwNzYanbAwiwLHLlojbeq-KuvfzhO6j7FVMmDfEGtvcSYxlfI&__xts__%5B0%5D=68.ARC_imwgjPIMkl4zJCmwK1_ruydTbuhYJD_24ojcDpNJA6Y
Přihlásit se