ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb

Organizace ZAHRADA 2000 se od roku 1998 věnuje duševnímu zdraví a poskytuje především v jesenickém regionu ucelený komplex služeb s cílem umožnit  "návrat zpět do života".

Kromě  registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitacesociálně terapeutické dílny  pro osoby s duševním onemocněním nabízíme možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce.

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MPSV a MŠMT, nabízíme vlastní vzdělávací a rekvalifikační kurzy.

Máme povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané ÚP ČR.

V několika ekonomických provozech zaměstnáváme na vymezených chráněných pracovních místech cca 42 osob se zdravotním postižením, najdete nás v seznamu sociálních podniků.

Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR provozujeme sociálně-zdravotní terénní službu pro osoby v duševním onemocněním na území okresu Jeseník, okrajově se věnujeme problematice závislostí (zejména tzv. duálním diagnozám). 

Provozujeme nestátní zdravotnické zařízení Sociálně terapeutický stacionář.

Naše uživatele a klienty podporujeme, učíme a pomáháme jim, neděláme věci za ně a místo nich. Jsou nám blízké modely komunitní péče s využitím přístupu orientovaného na řešení, kolaborativní (spolupracující) způsoby práce a využívání principů Otevřeného dialogu...

        

 ZAHRADA 2000 - poskytovatel nejen sociálních služeb
Přihlásit se